HR | IT | EN

Ured u Bruxellesu - Djelokrug poslova

Djelokrug poslova | Aktivnosti 2016., 2015., 2014., 2013., 2012., 2011., 2010. | Kontakt

Djelokrug poslova

 • prati rad EU institucija
 • pruža potporu istarskim građanima, javnoj upravi, gospodarstvu, civilnom društvu
 • razvija suradnju s drugim regionalnim Uredima odnosno s drugim regijama
 • razvija suradnju s europskim i drugim međunarodnim institucijama
 • lobistička uloga
 • pruža informacije o događajima i programima EU
 • vrši uvid o mogućnostima financiranja programa i projekata EU
 • promiče interese Istarske županije u Belgiji
 • promiče kulturne vrijednosti Istre
 • prezentira mogućnost ulaganja u istarsko gospodarstvo
 • vrši promociju istarskog turizma
 • promiče bilateralnu suradnju s belgijskim regijama
 • pomaže županijskim delegacijama pri njihovom boravku u Bruxellesu
 • promiče odnose s Misijom RH pri EU, drugim veleposlanstvima RH u Belgiji te drugim hrvatskim predstavništvima u Bruxellesu
 • pruža pomoć zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama koje žele uspostaviti suradnju s Istarskom županijom
 • organizira stručno usavršavanje i edukaciju - stažisti
 • vrši i druge zadatke po nalogu tijela Istarske županije

Ured u Bruxellesu zadužen je za organizaciju sudjelovanja Istarske županije na najvećem godišnjem okupljanju europskih regija i gradova - manifestaciji Dani otvorenih vrata – Europski tjedan regija i gradova (Open Days – European Week of Regions and Cities).

Natječaji

 • Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, koja se planira u modalitetu otvorenog

 • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih

 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je Poziv za iskaz interesa "Znanje bez granica". Poziv je namijenjen isključivo udrugama za iskazivanje interesa za

 • Objavljen je natječaj za Mjeru I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH.
  Kratak opis

 • Objavljen je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru EEA (European Economic Area) i norveškog fonda za regionalnu suradnju,

 • Otvoren je natječaj Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom namijenjen jedinicama lokalne samouprave (gradovi i općine).

  Datum

 • Otvoren je poziv Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1 financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020.

  Poziv se provodi u

 • Javni natječaj 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti namijenjen poljoprivrednim gospodarskim subjektima otvoren je 31. 01.2018. i ostaje

 • VAŽNO:

  Obavijest prijaviteljima na Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, obustava

 • Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu