HR | IT | EN

Ured u Bruxellesu - Djelokrug poslova

Djelokrug poslova | Aktivnosti 2016., 2015., 2014., 2013., 2012., 2011., 2010. | Kontakt

Djelokrug poslova

 • prati rad EU institucija
 • pruža potporu istarskim građanima, javnoj upravi, gospodarstvu, civilnom društvu
 • razvija suradnju s drugim regionalnim Uredima odnosno s drugim regijama
 • razvija suradnju s europskim i drugim međunarodnim institucijama
 • lobistička uloga
 • pruža informacije o događajima i programima EU
 • vrši uvid o mogućnostima financiranja programa i projekata EU
 • promiče interese Istarske županije u Belgiji
 • promiče kulturne vrijednosti Istre
 • prezentira mogućnost ulaganja u istarsko gospodarstvo
 • vrši promociju istarskog turizma
 • promiče bilateralnu suradnju s belgijskim regijama
 • pomaže županijskim delegacijama pri njihovom boravku u Bruxellesu
 • promiče odnose s Misijom RH pri EU, drugim veleposlanstvima RH u Belgiji te drugim hrvatskim predstavništvima u Bruxellesu
 • pruža pomoć zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama koje žele uspostaviti suradnju s Istarskom županijom
 • organizira stručno usavršavanje i edukaciju - stažisti
 • vrši i druge zadatke po nalogu tijela Istarske županije

Ured u Bruxellesu zadužen je za organizaciju sudjelovanja Istarske županije na najvećem godišnjem okupljanju europskih regija i gradova - manifestaciji Dani otvorenih vrata – Europski tjedan regija i gradova (Open Days – European Week of Regions and Cities).

Natječaji

 • Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za natječaj “IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP” – KK.03.2.1.15

  Područje:

 • Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga "Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada"

 • Otvorn je poziv za natječaj "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije" čija je svrha usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima

 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 8. svibnja 2018. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u

 • Natječaj za operaciju 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima financiran iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske otvara se 25. travnja 2018. godine.

  Na natječaj se

 • Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama Jadransko – jonskog područja na dostavu

 • Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja namijenjen visokim učilištima, a koji se financira iz Operativnog programa

 • Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1 financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Prihvatljivi prijavitelji su:

 • Otvoren je poziv Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

 • Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, koja se planira u modalitetu otvorenog