HR | IT | EN

Istarska županija na konferenciji Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) u Bruxellesu

  • U sklopu projekta AdriGov, u Bruxellesu je 26. lipnja održana konferenciji na temu Strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) s fokusom na mogućnosti financiranja kroz EU programe.

    Konferenciji su prisustvovali predstavnici Istarske županije uz ostale projektne partnere, te predstavnici zemalja sa područja koje pokriva Strategija (četiri zemlje EU-a; Grčka; Hrvatska; Italija; Slovenija i četiri zemlje van EU-a; Albanija; Bosna i Hercegovina; Crna Gora i Srbija).

    Predavači, redom iz različitih europskih institucija, i predstavnici država sa strateškog područja naglasili su da je nužno promicati demokraciju, decentralizaciju i izgradnju kapaciteta za što bolje funkcioniranje prostora kao cjeline. Uz okrugli stol na kojem se detaljno raspravljalo o strategiji i koordinaciji među dionicima, predstavljeni su i mogući direktni izvori financiranja – Programi Unije (Cosme, Obzor 2020, Kreativna Europa, Europa za građane...)

    Pročelnik Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Oriano Otočan zaključio je konferenciju te naglasio da je potrebno koordinirano se baviti zajedničkim izazovima i pružati rješenje putem pojačane suradnje za gospodarsku, društvenu i teritorijalnu koheziju.