HR | IT | EN

Natječaji

 • Cilj je ovog javnog poziva skratiti vrijeme na tržištu inovativnih rješenja, ukloniti prepreke za širu primjenu kreativnih rješenja, stvaranju ili povećanju tržišta za

 • Predmet natječaja je dodjela namjenskih bespovratnih novčanih sredstava  za pokriće dijela troškova izrade specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za

 • Cilj Poziva  – ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU MSP jest razvoj malog i srednjeg poduzetništva, razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta poticanjem

 • Iznos sredstava: 15.000.000 eura

  Prihvatljivi prijavitelji: mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata čija bi se

 • Predmet javnog poziva je sufinanciranje projekata edukacije o elementima eko vožnje (treninga eko vožnje) vozaća svih vrsta kategorija vozila.
  Prihvatljivi prijavitelji:

  • Područje: Znanost i tehnologija

   Iznos sredstava: 22.000.000 €

   Ovim natječajem želi se potaknuti djevojake na studij znanosti i studentice za nastavak karijere u znanosti,

  • NATJEČAJ za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 5.2 »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog

  • Ovim javnim pozivom želi se poboljšati poslovni razvoj i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i

  • Ovim javnim pozivom žele se potaknuti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica, što će doprinijeti razvoju malog i srednjeg