HR | IT | EN

Natječaji

  • Cilj poziva u sklopu programa COSME, novog programa EU za poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u razdoblju 2014. – 2020.,  je uspostavljanje Europske

  • Europska komisija, putem Glavne uprave za komunikaciju (DG COMM), Predstavništvo u Hrvatskoj, upućuje poziv na iskaz interesa za odabir struktura prihvatljivih za pružanje

  • Cilj natječaja "Potpora socijalnom dijalogu" raspisanog od strane Europske komisije, je uključivanje mjera i inicijativa koje se odnose na prihvaćanje socijalnog dijaloga za

  • Potpore javnog poziva „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“ pružit će se za analizu postojećih poslovnih procesa, kao i

  • Cilj poziva za pripremu projekata u sektoru prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013. je osiguravanje i djelotvorno korištenje sredstava za pripremu projekata u

  • Sredstva natječaja "Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih" dodijeljuju se iz Europske zaklade za mlade (EYF), fonda osnovanog od strane Vijeća Europe sa

  • Eurostars program za istraživanje i razvoj zajednička je inicijativa EUREKA-e i Europske komisije kojim upravlja EUREKA program. Obzirom na dugogodišnje uspješno postojanje

  • Europska komisija objavila je poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program suradnje u obrazovanju instrumenta za suradnju s industrijaliziranim zemljama ICI-ECP (The

  • Cilj istraživačke infrastrukture za program "Kapaciteti" je optimizirati korištenje i razvoj najboljih istraživačkih infrastruktura koje postoje u Europi, kako bi se u svim