HR | IT | EN

Natječaji

 • NATJEČAJ za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 5.2 »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog

 • Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na obuku djece i mladih neplivača,

 • Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata u 2015. godini usmjerenih na podizanje kvalitete ljudskih

 • Ovim javnim pozivom želi se poboljšati poslovni razvoj i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i

 • Ovim javnim pozivom žele se potaknuti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica, što će doprinijeti razvoju malog i srednjeg

 • Područje: Energetika

  Predmet Javnog natječaja dodjela je sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora

 • Područje: Okoliš

  Prema Međuvladinom panelu o klimatskim promjenama (IPCC), neke vrste ekstremnih događaja (bujice, olujni udari, toplinski valovi, požari) sve su više

 • Područje: Promet

  Program URBACT III financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u sklopu cilja Europske teritorijalne suradnje. Programom

 • Iznos sredstava: 24.000.000,00 kuna

  Specifični ciljevi :

  • Unaprijediti kvalitetu žvota djece iz socijalno ugrožnih obitelji.
  • Uspostaviti koordinirani sustav potpore
 • Područje: Civilno društvo

  Iznos sredstava: 10.000.000,00 kn

  Prihvatljive aktivnosti:

  Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:

  1. za