HR | IT | EN

Natječaji

 • Područje:  Prekogranična suradnja

  Prihvatljivi prijavitelji:  Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Fakulteti, Razvojne agencije, Poduzetnički

 • Područje: Mladi, Obrazovanje

  Iznos sredstava : 80.000.000 €

  Prihvatljivi prijavitelji:  Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti, Razvojne agencije

 • Područje: Demokratizacija i dobro upravljanje, Obrazovanje, Prekogranična suradnja

  Prihvatljivi prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Mala i

 • Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti u skladu s

 • U ovoj fazi podržati će se inovativni projektni prijedlozi kojima se žele riješiti specifični izazovi, koji pokazuju visoki potencijal u poboljšanju konkurentnosti i rastu

 • Područje:  Okoliš, Informacijske i komunikacijske tehnologije, Energija, Poduzetništvo, Promet, Obrazovanje, Zdravlje, Društvo i društvene znanosti, Svemir, Sigurnost

  SME

 • Područje: Obrazovanje, Društvo i društvene znanosti

  Opći cilj : jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge

 • Područje: Demokratizacija i dobro upravljanje, Društvo i društvene znanosti

  Cilj natječaja je sufinancirati projekte koji su namijenjeni promociji jednakosti između žena i

 • Područje:  Kultura

  Iznos sredstava : 3.400.000 €

  Ovaj natječaj podupire kulturne i kreativne subjekte u zemljama sudionicama da potiču razvoj talenata i potiču

 • Područje:  Civilno društvo

  Iznos sredstava : 15.000.000,00 €

  Stopa sufinanciranja: Maksimalna stopa sufinanciranja je 95% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

  Opći