HR | IT | EN

Javna ustanova - Regionalni koordinator

Strateška procjena utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020.

Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine 

Tekst Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine 

Odluka o donošenju Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine

Nacrt prijedloga Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine - mišljenje o strateškoj procjeni 

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine 

Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine, netehnički sažetak 

Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine

Nacrt prijedloga Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine 

Obavijest o javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. i Nacrtu prijedloga Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. 

Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. i Nacrta prijedloga Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. 

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine 

Informacija o izradi i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine 

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine