HR | IT | EN

Trenutno aktivni natječaji

Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima–objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka

Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka

Status: otvoren od 28.05.2018. do 21.09.2018.

Područje: Poljoprivreda

Prijavitelji: Poljoprivredni gospodarski subjekti

Vrijednost natječaja: 75.000.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Svrha ovog natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 75.000.000 kuna.

Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 1.000.000 EUR, a intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija

Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – objekti za proizvodnju ulja

Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja

Status: otvoren od 28.05.2018. do 21.09.2018.

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje: Poljoprivreda

Prijavitelji: Poljoprivredni gospodarski subjekti

Vrijednost natječaja: 75.000.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Svrha ovog natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 75.000.000 kuna.

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija

Novi natječaj u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Ime natječaja: “Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport”

Status: otvoren od 08.06.2018. do 31.12.2019.

Vrsta poziva: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: socijalna uključenost

Vrijednost natječaja: 50.000.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak:

Otvorenim trajnim Pozivom ukupne vrijednosti 50.000.000,00 kn pružit će se potpora aktivnostima unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima te aktivnostima povećanja dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti. Poziv će biti podijeljen na dvije komponente:

Komponenta 1 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti, odnosno djecu i mlade čiji su roditelji nezaposleni ili korisnici dječjeg doplatka, djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade iz jednoroditeljskih obitelji, djecu i mlade iz obitelji s troje ili više djece, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju te mlade koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno ekonomskog statusa ili su nezaposleni te

Komponenta 2 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

Više informacija

“IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP” – KK.03.2.1.15

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za natječaj “IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP” – KK.03.2.1.15

Područje: Poduzetništvo

Prijavitelji: Mikro poduzetnici, mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja: 200.000.000,00 kn

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak:

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’ KK.03.2.1.15 sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 200.000.000,00 HRK

Vrste potpora:

Regionalne potpore,

Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova,

Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima,

Potpore za usavršavanje,

Potpore male vrijednosti (de minimis)

Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 22.05.2018. do 28.12.2018.

Više informacija

Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga "Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada" financiran iz Europskog socijlanog fonda.

Prihvatljivi Prijavitelji:

Komponenta 1. : organizacije civilnog društva – udruge;

Komponenta 2: socijalni partneri – sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine.

Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 76.000.000,00 HRK

Komponenta 1: 66.000.000,00 HRK;

Komponenta 2: 10.000.000,00 HRK

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava za komponentu 1 može iznositi 2.000.000,00 HRK a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 3.600.000,00 HRK

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava za komponentu 2može iznositi 700.000,00 HRK a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 HRK

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove

Specifični cilje za Komponentu 1. je razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.

Specifični cilje za Komponentu 2. je uključivanje socijalnih partnera, prvenstveno sindikata, u aktivnosti zagovaranja, promicanja i osmišljavanja inovativnih načina suradnje s poslodavcima u kontekstu poticanja i kreiranja boljih uvjeta rada svih radnika, a posebice sezonskih radnika.

Poziv je otvoren do 16. kolovoza 2018.

Više informacija