HR | IT | EN

Trenutno aktivni natječaji

Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala"

Status: Otvoren od 12.02.2019.do 31.03.2019.

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje: Poljoprivreda i ruralni razvoj

Prijavitelji: Fizičke osobe, gospodarski subjekti i poljoprivredni gospodarski subjekti

Vrijednost natječaja: 35.000.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Osmi Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 35.000.000,00 kuna, uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Do sada je kroz prijašnje natječaje za ovu operaciju ugovoreno gotovo 32 milijuna kuna za 243 korisnika.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za:

•štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2017. godine

•štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu

•štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine

•štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 31. ožujka 2019. godine do 12:00 sati.

Više informacija

Objava novog Interreg Central Europe poziva 4. ožujka

Cilj ovog eksperimentalnog poziva je kapitaliziranje rezultata trenutno financiranih 85 projekata Interreg Central Europe programa. Devet programskih zemalja dogovorile su da preostala sredstva ERDF-a, 10 milijuna eura, trebaju pomoći u daljnjem razvoju postojećih rezultata projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, kao i na poboljšanju donošenja politika. Poziv će također potaknuti bolju koordinaciju s drugim instrumentima EU, kao što su Horizon 2020, Connecting Europe Facility, LIFE, itd.

Prihvatljive teme:

Industry 4.0/Advanced Manufacturing

Energy Efficient Renovation of Public Building in Cities

Climate Change Adaptation and Risk Prevention

Social Entrepreneurship

Low Carbon Mobility and Urban Air Quality

Cultural Heritage Sites & Buildings At Risk

Accessibility of Peripheral and Border Regions to TEN-T and CNC.

Rok za prijavu projekata te izgradnju transnacionalnih partnerstava i planiranje novih aktivnosti je 5. srpanj 2019. godine.

Više informacija

Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“

Status: Otvoren od 28.01.2019. do 29.04.2019.

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje: Poljoprivreda i Ruralni razvoj

Prijavitelji: Jedinice regionalne (područne) samouprave

Vrijednost natječaja: 332.000.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Drugi Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan 332 milijuna kuna.

Svrha ovog Natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 332.000.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša 15.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave. Zahtjev za potporu može se podnositi od 28. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati.

Više informacija

Otvoren novi COSME poziv - Cluster Excellence Programme

Europska komisija, Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća, objavila je novi javni poziv u okviru COSME programa s ciljem jačanja kapaciteta za izvrsnost klastera i promicanja učenja među klasterima kako bi se pomoglo organizacijama klastera i njihovim članovima da steknu potrebne vještine i poduzmu mjere za istraživanje te prihvaćanje novih rješenja..

Opći cilj poziva je jačanje izvrsnost upravljanja klasterima te omogućavanje razmjene i strateškog partnerstva između klastera i specijaliziranih ekosustava diljem Europe, uključujući provedbu novog pilot-programa „ClustersXchange“, zatim poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća te pomoć tvrtkama u pristupu globalnim tržištima iskorištavanjem inovacija kao potencijala rasta koje klasteri mogu ponuditi.

Prihvatljivi prijavitelji: klasterske organizacije, organizacije poslovnih mreža koje sudjeluju u unaprjeđenju suradnje, umrežavanju i učenju u inovacijskim klasterima s ciljem jačanja inovativnih aktivnosti, te organizacije koje su članice ili su pokrenule postupak pristupanja članstvu u Europskoj platformi za suradnju klastera.

Stopa sufinanciranja: 75% prihvatljivih troškova.

Maksimalna potpora po projektu 360.000,00 eura.

Rok za prijavu: 4. travanj 2019. godine.

Više informacija

ITU – Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula

Status: Otvoren od 25.01.2019. do 25.03.2019.

Vrsta poziva: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Ostalo; Turizam

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave; Ustanova u kulturi

Partneri:

Prihvatljivi partneri u okviru Poziva su:

•Obavezan partner za sve projekte koji obuhvaćaju aktivnosti iz točke 2.7.2. Uputa za prijavitelje je odgovarajući Ured turističke zajednice na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini i to prema Upisniku turističkih zajednica Ministarstva turizma temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

•Pomorski i povijesni muzej Istre prihvatljiv je partner za prijavitelja Grad Pula-Pola.

Raspoloživost sredstava: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 22.476.618,85 HRK

Vrijednost natječaja: 22.476.618,85 HRK

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih revitalizaciji i obnovi kulturne baštine na urbanom području Pula.

Cilj Poziva je povećanje privlačnosti, održivog upravljanja i edukacijskog kapaciteta na odredištima kulturne baštine s ciljem porasta turističkih izdataka i broja zaposlenih.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 22.476.618,85 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 40% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

1.Grad Pula-Pola, Forum 1, 52 000 Pula, OIB: 79517841355

2.Arheološki muzej Istre, Carrarina ulica 3, 52100 Pula, OIB: 76185043859

3.Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan, OIB: 15554218499

4.Općina Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat, OIB: 79825866723

Prihvatljivi partneri u okviru Poziva su:

•Obavezan partner za sve projekte koji obuhvaćaju aktivnosti iz točke 2.7.2. Uputa za prijavitelje je odgovarajući Ured turističke zajednice na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini i to prema Upisniku turističkih zajednica Ministarstva turizma temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

•Pomorski i povijesni muzej Istre prihvatljiv je partner za prijavitelja Grad Pula-Pola.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Prema preliminarnoj procjeni unaprijed određenih prihvatljivih prijavitelja definirani su maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom prijavitelju kako slijedi:

•Grad Pula-Pola – 9.000.000,00 kuna

•Arheološki muzej Istre – 8.500.000,00 kuna

•Grad Vodnjan-Dignano – 2.226.618,85 kuna

•Općina Svetvinčenat – 2.750.000,00 kuna

Predviđeni intenzitet potpore

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta i to za ulaganja čije se sufinanciranje bespovratnim sredstvima ne smatra državnom potporom.

Ukoliko se radi o ulaganjima koja sadrže element državne potpore sukladno članku 107. stavku 1. UFEU, primijenit će se pravila za dodjelu državnih potpora, što uključuje pravila za izračun maksimalnog intenziteta potpore, kako je navedeno pod točkom 1.6 Uputa za prijavitelje te u skladu s Programom dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine, kojeg je donijelo Ministarstvo kulture, a nalazi se u Prilogu 8. Uputa za prijavitelje.

Neovisno o određenoj kategoriji potpore, maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpora) koji može biti dodijeljen unutar ovog Poziva, odnosno maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a iznosi 85% prihvatljivih izdataka.

Prihvatljive aktivnosti

•Priprema projektno – tehničke dokumentacije i studija ◦Priprema projektne dokumentacije

◦Priprema studijske dokumentacije

•Infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu i razvoj popratnih sadržaja

•Upravljanje projektom ◦Upravljanje projektom i administracija

◦Promidžba i vidljivost

◦Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela)

Geografska ograničenja

Projekti će se u cijelosti provoditi na području jedinica lokalne samouprave (JLS) Urbanog područja Pula.

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao ograničeni postupak u modalitetu privremenog poziva Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 25. ožujka 2019. godine u 23:00 sati.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 25. siječnja 2019. godine u 11:00 sati.

Više informacija