HR | IT | EN

Trenutno aktivni natječaji

Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.

Status: otvoren od 15.04.2019. do 17.06.2019.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Socijalna uključenost

Prijavitelji: Neprofitne organizacije i Mediji

Vrijednost natječaja: 15.000.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak:

Poziv Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima. Pozivom će se financirati aktivnosti jačanja kapaciteta medijskih djelatnika (novinara) te proizvodnja i objava programskih sadržaja medija namijenjenih povećanju vidljivosti ranjivih skupina.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj operacije: Unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima.

Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osigurano je 15.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 450.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 1.400.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Pitanja i odgovori:

Pitanja u vezi s pozivom na dostavu projektnih prijedloga prijavitelji mogu poslati elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu elektroničke pošte esf@min-kulture.hr. Pod predmet elektroničke pošte obavezno je navesti referentni broj i naziv poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr najkasnije 7 radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pojedinačne usmene upite, kao niti održavati pojedinačne sastanke s potencijalnim prijaviteljima. Nadležno tijelo nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

Više informacija

Izgradnja pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture, a vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”

Status: Otvoren od 19.03.2019. do 17.06.2019.

Vrsta poziva: Javni poziv za iskaz interesa

Područje:IKT

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave i Jedinice regionalne (područne) samouprave

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak:

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira (Javni poziv – iskaz interesa), pozivaju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a kao nositelji pojedinačnih projekata (NP) unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, da dostave iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI).

Cilj: Dostavom iskaza interesa na temelju Javnog poziva – iskaz interesa, NP iskazuje interes da PRŠI za koji se interes iskazuje bude uključen u daljnje korake u okviru Javnog poziva za dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira (Javni poziv – dostava prijava) vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ (Ograničeni poziv).

Predmet ulaganja: Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u područjima bez širokopojasne infrastrukture i bez dovoljnog tržišnog interesa za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na tržištu elektroničkih komunikacija (tzv. “bijela područja” mreža sljedeće generacije).

Napomene:

•Javni poziv – iskaz interesa, Javni poziv – dostava prijava te Ograničeni poziv, sastavni su dijelovi jedinstvenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za Izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije. Slijedom prethodno navedenog uz dokumentaciju Javnog poziva – iskaz interesa, objavljuju se i nacrti dokumentacije Javnog poziva – dostava prijava te Ograničenog poziva.

•Krajnji rok za dostavu iskaza interesa s pripadajućom dokumentacijom je do 17. lipnja 2019. godine u 12:00:00 sati.

Više informacija

Natječaj za Podmjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Status: Otvoren od 15.03.2019. do 15.10.2019.

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje: Poljoprivreda; Ruralni razvoj

Prijavitelji: Fizičke osobe; Poljoprivredne organizacije; Poljoprivredni gospodarski subjekti

Vrijednost natječaja: 75.000.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Drugi natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

U odnosu na prvi natječaj za provedbu iste podmjere, iz travnja prošle godine, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom je natječaju povećan i iznosi 75.000.000,00 kuna.

Više informacija

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Status: Otvoren od 23.02.2019. do 01.07.2019.

Područje: Poljoprivreda i Ribarstvo

Raspoloživost sredstava: Objavljen je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od dana 23. veljače 2019. godine, a traje do 1. srpnja 2019. godine. Detaljnije informacije možete pronaći na poveznici.

Program: OP za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Više informacija

Objava novog Interreg Central Europe poziva 4. ožujka

Cilj ovog eksperimentalnog poziva je kapitaliziranje rezultata trenutno financiranih 85 projekata Interreg Central Europe programa. Devet programskih zemalja dogovorile su da preostala sredstva ERDF-a, 10 milijuna eura, trebaju pomoći u daljnjem razvoju postojećih rezultata projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, kao i na poboljšanju donošenja politika. Poziv će također potaknuti bolju koordinaciju s drugim instrumentima EU, kao što su Horizon 2020, Connecting Europe Facility, LIFE, itd.

Prihvatljive teme:

Industry 4.0/Advanced Manufacturing

Energy Efficient Renovation of Public Building in Cities

Climate Change Adaptation and Risk Prevention

Social Entrepreneurship

Low Carbon Mobility and Urban Air Quality

Cultural Heritage Sites & Buildings At Risk

Accessibility of Peripheral and Border Regions to TEN-T and CNC.

Rok za prijavu projekata te izgradnju transnacionalnih partnerstava i planiranje novih aktivnosti je 5. srpanj 2019. godine.

Više informacija