HR | IT | EN

Trenutno aktivni natječaji

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. Specifični ciljevi Poziva su: dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn.

Financiranje iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Poziv je otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

Više informacija

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrija

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Cilj poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije (OIE).

Prihvatljivi prijavitelji:

Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća.

Iznos potpore:

Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu je 350.000,00 HRK, a maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu iznosi 20.000.000,00 HRK.

Rok za prijavu: 17.1.2018. godine.

Više informacija

Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023.

Švicarska nacionalna zaklada za znanost u suradnji sa kolegama iz Republike Hrvatske (Hrvatskom zakladom za znanost) objavile su natječaj kojim će se švicarskim i hrvatskim znanstvenicima omogućiti da zajedno u obliku konzorcija provode istraživačke aktivnosti.

Prihvatljivi korisnici su glavni istraživači zaposleni na javnim sveučilištima, javnim znanstveni institutima, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

Prihvatljivi troškovi:

• Trošak plaće istraživača

• Trošak putovanja i dnevnice

• Trošak nabave opreme

• Materijalni troškovi

Budžet programa je 4.203.000 CHF, najveći iznos bespovratnih sredstava iznosi 400.000 CHF. Intenzitet potpore je 50%.

Rok za prijavu: 19.01.2018.

Više informacija

Poziv Erasmus+ KA3: Zajedničke kvalifikacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Otvoren je natječaj za program Erasmus+ KA3 s rokom prijave 31.01.2018. Ciljevi su: povećanje zapošljivosti mladih i doprinos razvoju visoko stručne, kvalificirane i mobilne radne snage koja također koristi poduzećima te, s druge strane, pružanje podrške zajedničkom razvoju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi i općenito povećanje njihove kvalitete, relevantnosti i privlačnosti.

Prihvatljivi prijavitelji:

• Pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

• Poduzeće (javno ili privatno) ili gospodarska, trgovačka i obrtnička komora ili sektorska/strukovna organizacija

Prihvatljive aktivnosti:

• Osmišljavanje zajedničke kvalifikacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

• Uspostava nove održive strukture suradnje

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 200.000,00 EUR a najviši iznos 500.000,00 EUR. Maksimalna stopa sufinanciranja EU-a iznosit će 80 %.

Više informacija

Kreativna Europa: Natječaj za potprogram Kultura - potpora europskim projektima suradnje

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama:

• projekti suradnje vezani uz Europsku godinu kulturne baštine 2018 (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 22.11.2017.;

• manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 18.01.2018.;

• veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta), rok: 18.01.2018.

Na službenim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) možete u cijelosti pronaći sve detalje natječaja: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en

Više informacija