HR | IT | EN

Trenutno aktivni natječaji

Natječaj za tip operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekta suradnje”

Status: otvoren od 26.06.2018. do 31.12.2018.

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje:Poljoprivreda, Ruralni razvoj

Prijavitelji: Lokalna akcijska grupa (LAG)

Vrijednost natječaja: 18.000.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«, a sve u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su odobreni LAG-ovi za programsko razdoblje 2014. – 2020. i lokalna, javno-privatna partnerstva koja provode neki oblik lokalne razvojne strategije u skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Prihvatljivi troškovi su troškovi organizacija događaja (sastanaka, radionica, konferencija i sl.), putnih troškova, troškovi usluga, građenja/opremanja građevine i nabave opreme te nematerijalni troškovi, a koji moraju biti vezani za provedbu aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 18.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore može iznositi do 100% prihvatljivih troškova projekta suradnje.

Podnošenje Zahtjeva za potporu je u razdoblju od 18. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.

Više informacija

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Status: otvoren od 19.06.2018. do 31.10.2018.

Vrsta poziva: javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje: Poljoprivreda

Prijavitelji: Poljoprivredni gospodarski subjekti

Vrijednost natječaja: 50.000.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Natječaj za podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, operaciju 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija

Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti«

Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

Status: otvoren od 14.06.2018. do 28.09.2018.

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje: Poljoprivreda, Ruralni razvoj

Prijavitelji: Poljoprivredni gospodarski subjekti

Vrijednost natječaja: 250.000.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Navedena potpora dodjeljuje se u obliku bespovratnih financijskih sredstava, pri čemu se po projektu financira do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura dok najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Raspisivanje ovog natječaja sastavni je dio aktivnosti namijenjenih demografskoj obnovi opustošenih ruralnih područja Republike Hrvatske, što predstavlja jedan od važnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Njime se potiče ostanak mladih u ruralnim područjima, odnosno njihov povratak iz gradova te zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.

Prijave na novi natječaj za operaciju 6.4.1. će se zaprimati od 18. srpnja do 28. rujna 2018. godine.

Više informacija

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Status: otvoren od 14.06.2018. do 21.09.2018.

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje: Poljoprivreda

Prijavitelji: Poljoprivredni gospodarski subjekti

Vrijednost natječaja: 200.000.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 200.000.000,00 kuna. Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR, dok najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija

Natječaj za tip operacije 7.4.1. iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Status: Otvoren od 02.08.2018. do 14.09.2018.

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje: Poljoprivreda, Ruralni razvoj

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave, Lokalna akcijska grupa (LAG)

Vrijednost natječaja: 1.000.000.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Informativne radionice:

Drugi natječaj za operaciju 7.4.1. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, vrijedan je 1.000.000.000 kuna, a 500 milijunakuna od toga iznosa namijenjeno je isključivo izgradnji, rekonstrukciji i opremanju dječjih vrtića. Ostatak raspoloživog novca osiguran je za vatrogasne domove, sportske terene, javne prometne površine i sličnu infrastrukturu koja će ruralni prostor učinili poželjnim mjestom za život i rad.

Potencijali korisnici su udruge, jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, lokalne vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima, LAG-ovi, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola.

Intenzitet javne potpore iznosi 80% do 100% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave, Najniža vrijednost potpore iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prijave na novi natječaj za operaciju 7.4.1. će se zaprimati od 2. kolovoza do 14. rujna 2018. godine.

Više informacija