HR | IT | EN

Istarska županija i Nizozemske provincije pokrenule suradnju kroz predstavništva u Bruxellesu

 • Prvi radni sastanak predstavnika Istarske županije pri Europskoj Uniji i predstavnika Nizozemskih provincija održao se u Bruxellesu 27. travnja. Cilj sastanka bio je istraživanje mogućnosti suradnje te stvaranje partnerstva za projekte zajedničkog interesa.

  Koordinator Doma Nizozemskih Provincija u Bruxellesu, Rob van Eijkeren, objasnio je strukturu i organizaciju Nizozemskih provincija te prezentirao ovogodišnje prioritete i njihov djelokrug poslovanja. Kohezijska politika i poljoprivredna politika su tematike kojima Nizozemske provincije posvećuju najviše pozornosti.

  Predstavnik Istarske županije u Bruxellesu, Dino Babić, prezentirao je aktivnosti međunarodne suradnje i Europskih integracija koje Županija provodi pogotovo kroz europske projekte te naglasio je važnost novog izazova strukturnih fondova za korištenje kojih se kadrovi u istarskim javnim upravama već pripremaju.

  Povezivanje usluga koje javni sektor pruža građanima Istre je cilj projekta SEED kojeg Istarska županija provodi u suradnji s partnerima iz Španjolske, Bugarske, Cipra, Malte, Rumunjske, Češke, Latvije i Hrvatske (Grad Rijeka).

  Nizozemskim provincijama projekt je predstavila Mirna Medica, vanjska suradnica Istarske županije za implementaciju projekta SEED, koja je objasnila i povezice istog s projektom PITAGORA kroz koji se planira razvoj infrastrukture širokopojasne mreže u Istri.

  S predstavnicima pojedinih nizozemskih provincija dogovorena je razmjena informacija o europskim projektima trenutno u tijeku kako bi se ustanovilo na kojem bi se područjima mogle započeti konkretne zajedničke aktivnosti. Kohezijska politika i digitalna agenda Europske unije su zasigurno područja u kojima postoje zajednički interesi.

  Jedan od ciljeva ovog sastanke bio je i stvaranje temelja za suradnju i na političkoj razini kroz aktivnosti predstavnika u Odboru regija Europske unije gdje je župan Istarske županije, Ivan Jakovčić aktivan član hrvatske delegacije promatrača u vidu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji u Srpnju 2013. godine.

  27.04.2012.