HR | IT | EN

COSME

 • COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) novi je program Europske unije za poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u razdoblju od 2014.-2020. godine. Cilj programa jest jačanje rasta i održivosti poduzeća Europske unije, posebno malih i srednjih poduzeća, te promovirati poduzetništvo. Kako bi postigli taj cilj program olakšava poduzećima pristup financiranju omogućavajući im garancije za kredite i ulaganje u fondove rizičnog kapitala, olakšava pristup novim tržištima unutar i van EU, te poboljšava okvir uvjeta za poslovanje, kao na primjer pojednostavljenje administrativnog opterećenja za mala i srednja poduzeća.

  COSME koristi dobre rezultate i pouke iz Programa za poduzetništvo i inovacije, kao što je «Enterprise Europe Network». Zajedno s programom Obzor 2020 (Horizon 2020), COSME predstavlja nastavak aktivnosti koje su se u periodu 2007.-2013. godine uspješno provodile kroz Program za poduzetništvo i inovacije (CIP EIP).

  Glavni ciljevi programa COSME jesu jačanje konkurentnosti i održivosti europskih poduzeća, poticanje poduzetničke kulture te promicanje stvaranja i rasta malih i srednjih poduzeća. Ovi će se ciljevi dostignuti poboljšanjem:

  • pristupa financiranja za mala i srednja poduzeća;
  • pristupa tržištu unutar Unije, ali i na globalnoj razini;
  • okvirnih uvjeta za poslovanje;
  • poduzetništva i poduzetničke kulture.

  Ciljevi Programa namjeravaju se postići kroz sljedeće aktivnosti:

  • Sredstva programa koriste se s ciljem investiranja u mala i srednja poduzeća u fazi rasta i to kroz 2 instrumenta: garancije za kredite do 150.000 € (Loan Guarantee Facility) i direktno ulaganje u fondove rizičnog kapitala koji investiraju u mala I srednja poduzetništva u fazi rasta (Equity Facility for Growth). Financijska sredstva na temelju ugovora s Europskom komisijom osigurava Europski investicijski fond u izravnoj suradnji s nacionalnim financijskim institucijama (banke, garancijska društva i fondovi, fondovi rizičnog kapitala) kao financijskim posrednicima. Podupiru se investicije u tehnološki razvoj, transfer tehnologije i prekogranično širenje poslovnih aktivnosti. Hrvatske financijske institucije zainteresirane da postanu financijski intermedijari mogu se prijaviti izravno Europskom investicijskom fondu na natječaj koji će se objaviti 1.1.2014. godine i biti permanentno otvoren cijelo vrijeme trajanja programa. Svake godine najmanje 60% sredstava COSME programa odnosit će se na financijske instrumente.
  • Europska poduzetnička mreža (Entreprise Europe Network) jest mreža centara poduzetničkih usluga koju čini 600 organizacija (komore, razvojne agencije, tehnološki centri) iz 60 zemalja svijeta. Kroz mrežu se poduzetnicima pružaju informacije o mogućnostima korištenja EU financijskih sredstava, te usluge potpore pri internacionalizaciji njihova poslovanja i pružanja informacija o zajedničkim politikama EU. Europska poduzetnička mreža usmjerena je ka poticanju suradnje u različitim zemljama te povezuje male i srednje poduzetnike, inovatore, istraživačke i istraživačke institucije.
  • Promocija kulture poduzetništva jest sljedeća komponenta u kojoj se potiče razvoj poduzetničkih vještina na međunarodnoj razini, te posebno među novim poduzetnicima, mladima i ženama. Ustaljene inicijative poput Tjedna malih i srednjih poduzeća, te Mreže ženskog poduzetništva se i dalje organiziraju, a međunarodne razmjene za poduzetnike sve se više potiču i šire.
  • Podrška oblikovanju politika u cilju poboljšanja okvirnih uvjeta za konkurentnost poduzeća: potiče se rad radnih skupina, izrada studija, analiza, organiziranje konferencija, radionica i tematskih stručnih radnih grupa na kojima se razmjenjuju iskustva između kreatora politika s ciljem prikupljanja znanja po pojedinim sektorima. Promiče se razmjena iskustava i najbolje prakse vezane za razvoj i koordinaciju politika koje potiču poduzetništvo i inovacije.
  • Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća: program COSME malim i srednjim poduzećima daje podršku za širenje na europsko i globalno tržište. Internacionalno se poslovanje potiče kako bi se smanjile razlike u poslovnoj okolini i regulacijama između EU i njenih glavnih trgovinskih partnera. Besplatne usluge se i dalje nastavljaju, poput «IPR Helpdesk for China» za zaštitu intelektualnog vlasništva i drugih pitanja u toj zemlji.

  Prihvatljivi partneri:

  • Postojeći poduzetnici (posebno mala poduzeća) – lakši pristup financiranju za napredak, jačanje i rast poduzeća.
  • Budući poduzetnici (uključujući mlade) – pomoć pri stvaranju poduzeća.
  • Nacionalne, regionalne i lokalne vlasti – alati za efektivnu politiku reformiranja: pouzdani, EU podaci i statistike, dobre prakse i financijska potpora pri testiranju održivih rješenja za unaprjeđenje globalne konkurentnosti.

  Prihvatljive zemlje:

  • Zemlje članice;
  • Zemlje EFTA-e;
  • Pristupne zemlje, zemlje kandidati i potencijalni kandidati;
  • Zemlje unutar djelokruga Europske politike susjedstva;
  • Treće zemlje bez financijskog doprinosa.

  Budžet:

  • 2.298, 24 milijuna eura (trenutnih cijena);
  • 2.030,0 milijuna eura (cijene iz 2011. godine).

  Odgovorno tijelo:

  • Opća uprava za poduzetništvo i industriju Europske komisije.
  • Državno tijelo zaduženo za koordinaciju programa u RH je Ministarstvo poduzetništva i obrta.

  Više informacija na ovim stranicama:

  http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:HR:PDF http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1135_en.htm

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:HR:PDF

  25.03.2014.