HR | IT | EN

Do 2014. formirati će se Jadransko-jonska makroregija

  • U Anconi je 27.listopada održana konferencija na temu “Makroregije” u organizaciji Odbora regija EU na kojoj se razmatralo pitanje kreiranja Jadransko-jonske makroregije i mogućih projekata koji bi se realizirali kroz takvu inicijativu. Oriano Otočan, pročelnik Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU integracije Istarske županije predstavio je Istarsku županiju i Jadransku euroregiju te je na konferenciji govorio o međunarodnoj suradnji Istarske županije, realiziranim projektima i samoj inicijativi o EU Jadranskoj strategiji. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici liberalne grupe Odbora regija, predstavnici različitih regija, gradova i općina te institucija na području Jadrana te Forum gospodarskih komora na Jadranu. Ovom je prilikom donesena rezolucija kojom se podržava stvaranje Jadransko-jonske makroregije, koja bi trebala biti formirana do 2014.godine, čime bi se realizirali zajednički projekti financirani iz EU programa.

    28.10.2010.