HR | IT | EN

Dvodnevna edukacija za predstavnike javnog sektora u sklopu EU LAB-a

  • Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije je 11. i 12. prosinca 2017. godine organizirao dvodnevnu edukaciju pod nazivom „Europski fond za regionalni razvoj – razvoj projektnih prijedloga“ i „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ koja je namijenjena zaposlenicima javnog sektora u Istarskoj županiji. Edukacija se održala kao druga u nizu serije edukacija „EU LAB- Europski laboratorij- priprema i upravljanje EU projektima“.

    Edukacija se održala u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Puli.

    Prvoga dana edukacije polaznicima je predstavljena EU financijska perspektiva 2014.-2020., Operativni program konkurentnost i kohezija i Europski fond za regionalni razvoj, uz pregled dostupnih natječaja za JLS. Sudionici su također dobili uvid u novi sustav prijave projekata eFondovi, te u dokumentaciju potrebnu za prijavu projektnih prijedloga. Razradom projektnih ideja radom u grupama, dobili su savjete za kvalitetno ispunjavanje prijavnica.

    Drugi je dan bio rezerviran za predstavljanje natječaja „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ koji je trenutno otvoren. Pozivom se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje posebno integriranim pristupom.

    11.12.2017.