HR | IT | EN

„EU citizenship: crossing perspectives“

  • U Zagrebu je 08. srpnja održana konferencija na temu: „EU citizenship: crossing perspectives“ koju je organizirala Hrvatska alijansa europske godine građana. Konferencija je bila podijeljena u 2 panela: „Uloga civilnog društva u demokraciji“ te „Jačanje aktivnog uključivanja“ od čega je prvi panel moderirao Oriano Otočan, pročelnik UO za međunarodnu suradnju i EU integracije Istarske županije.

    U kontekstu Europske godine građana, na konferenciji se okupilo 150 predstavnika civilnoga društva iz cijele Europe kako bi promišljali o Europskom građanstvu i razmotrili glavno pitanje sudjelovanja građana u Europi, sa naglaskom na ulozi civilnog društva u procesu proširenja. Po uzoru na Europsku alijansu, osnovane su nacionalne alijanse u zemljama članicama i u Hrvatskoj. Hrvatska alijansa osnovana je od strane udruga inicijatorica Asocijacije Agencija lokalne demokracije, Agencija lokalne demokracije Osijek, Sisak i Brtonigla, Centra za civilne inicijative, Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Regionalna zaklada za lokalni razvoj ZAMAH i AEGEE-Zagreba (Udruga studenata Europe).

    10.07.2013.