HR | IT | EN

EU Strategija za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) službeno krenula u provedbu

  • Na inauguracijskog konferenciji održanoj Bruxellesu 18. studenoga 2014. službeno je pokrenuta EU Strategija za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR), čiji je cilj promicanje održivog gospodarstva i socijalnog blagostanja na jadransko-jonskom području. Konferenciju, koja je okupila ključne aktere za stvaranje okvira za provedbu Strategije, organiziralo je Talijansko predsjedništvo Vijećem Europske unije u suradnji s Europskom komisijom, Jadransko-jonskom inicijativom i talijanskom regijom Marche, koja predsjedava Jadransko-jonskom međuregionalnom skupinom u Odboru regija.

    Na konferenciji se okupilo više od 600 relevantnih sudionika, predstavnika nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti zemalja sudionica Strategije te europskih institucija, a govornici su bili visoki državni dužnosnici i povjerenici Europske komisije, povjerenica za regionalnu politiku Corina Creţu te povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella. Hrvatsku su na konferenciji predstavljali Hrvoje Marušić, pomoćnik ministrice europskih i vanjskih poslova te istarski eurozastupnik Ivan Jakovčić, koji je ujedno i izvjestitelj za EUSAIR u Europskom parlamentu.

    Nakon institucionalnog zasjedanja održana je Tehnička plenarna sjednica „Pretvaranje riječi u djela – kako će se Strategija provoditi“, namijenjena ključnim nositeljima Strategije - nacionalnim i regionalnim vlastima odgovornim za EUSAIR, upravljačkim strukturama EU fondovima, predstavnicima EU institucija te regionalnim organizacijama i tijelima. Tehnička sjednica bila je prilika za prezentaciju načina na koji će Strategija biti strukturirana na različitim razinama te za prikupljanje inputa korisnih za ocrtavanje sustava dobrog upravljanja, u okviru višerazinskog upravljanja. Po dvije zemlje, jedna članica Eu i jedna ne-članica, koordinirat će razvoj Akcijskog plana za svaki od četiri stupova EUSAIR-a: Poticanje inovativnog pomorskog i morskog rasta, Povezivanje regije, Očuvanje, zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša te Povećanje atraktivnosti regije.

    Konferencija označava početak provedbe Strategije koja je, nakon što je Europsko vijeće u listopadu 2014. dalo zeleno svijetlo, postala treća EU makroregionalna strategija, nakon Baltičke i Dunavske EU strategije. EUSAIR sačinjava osam država, četiri članice EU (Hrvatska, Grčka, Italija i Slovenija) i četiri nečlanice (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija). Glavni ciljevi EUSAIR-a su promicanje održivog gospodarskog i socijalnog prosperiteta u regiji kroz rast i stvaranje radnih mjesta te, još važnije, doprinos integraciji EU zemalja Zapadnog Balkana koje su kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje.

    05.12.2014.