HR | IT | EN

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)

 • ERDF cilja na jačanje gospodarske i socijalne kohezije u EU, tako da se ublaži razlika u razinama razvoja europskih regija. ERDF podržava regionalni i lokalni razvoj tako što sufinancira ulaganja u istraživanje i razvoj (R&D) i inovacije, u klimatske promjene i okoliš, u poslovnu podršku malim i srednjim poduzećima, u usluge zajedničkog gospodarskog interesa, telekomunikacije, energiju i prometnu infrastrukturu, zdravlje, obrazovanje i socijalnu infrastrukturu, te održiv urbani razvoj.

  Specifični ciljevi:

  ERDF podržava:

  • Produktivna ulaganja, koja pridonose stvaranju i zaštiti održivih poslova kroz direktnu pomoć ulaganjima u mala i srednja poduzeća;
  • Ulaganje u infrastrukturu omogućavajući osnovne usluge građanima u području energije, okoliša, prometa te informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT);
  • Ulaganje u socijalnu, zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu;
  • Razvoj endogenog potencijala podržavajući regionalni i lokalni razvoj te istraživanje i inovacije. Ove mjere uključuju:
  • Ustaljena/fiksna ulaganja u opremu i infrastrukturu sitnih razmjera;
  • Podršku i usluge poduzećima, posebno malim i srednjim;
  • Podršku javnim istraživačkim i inovacijskim tijelima, te ulaganjima u tehnologiju i primijenjeno istraživanje u poduzećima;
  • Umrežavanje, suradnju i razmjenu iskustava između regija i gradova te relevantnih socijalnih, gospodarskih i ekoloških aktera;
  • Tehničku pomoć.

  U više razvijenim regijama ERDF ne podržava ulaganja u infrastrukturu koja pruža osnovne usluge građanima u području okoliša, prometa i informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT).

  Podržani prioriteti:

  ERDF podržava sljedeće investicijske prioritete:

  • Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija;
  • Povećanje dostupnosti, upotrebe i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija;
  • Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća;
  • Podržavanje pomaka ka gospodarstvu usmjerenom niskim razinama ugljika u svim sektorima;
  • Podržavanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije rizika i upravljanje;
  • Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa;
  • Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama;
  • Promicanje zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage;
  • Promicanje socijalne uključenosti i borbe protiv siromaštva;
  • Investiranje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj obrazovno-osposobljavajućih infrastruktura;
  • Pojačanje institucionalnog kapaciteta i učinkovite javne uprave pomoću jačanja institucionalnog kapaciteta i učinkovitosti javnih uprava i javnih servisa povezanih s implementacijom ERDF-a, te podržavajući aktivnosti institucionalnih sposobnosti te učinkovitosti javne uprave podržane od strane Europskog socijalnog fonda (ESF-a).

  Tematska koncentracija resursa:

  Predloženi mehanizam omogućuje sljedeće:

  • Najmanje 80% resursa fokusirano je na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore, istraživanje i inovaciju te podršku malim i srednjim poduzećima u više razvijenim i tranzicijskim regijama, od kojih 20% ide za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore;
  • Date trenutne potrebe obnove u regijama koje izlaze iz cilja „konvergencija“, minimalni postotak biti će smanjen na 60% za navede regije, od čega će 15% biti namijenjeno za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore;
  • Najmanje 50% resursa fokusirano je na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore, istraživanje i inovaciju i podržavanje malih i srednjih poduzeća u manje razvijenim regijama, od čega će se 6% koristiti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore.

  Financijski doprinos EU:

  Maksimalna stopa sufinanciranja bit će: 75-85% u manje razvijenim i najudaljenijim regijama, 60% u tranzicijskim regijama, te 50% u više razvijenim regijama.

  Odgovorno tijelo:

  Opća Uprava za regionalnu politiku Europske komisije – Inforegio.

  Više informacija:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/index_hr.cfm

  http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_hr.cfm

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:hr:PDF

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN

  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1017_en.htm

  18.07.2014.