HR | IT | EN

Fiscalis 2020

 • Program Fiscalis 2020 namijenjen je borbi protiv utaje poreza, te daje podršku naplati prihoda za budžet EU i zemlja članica. Fiscalis je ključni element za jačanje unutarnjeg tržišta EU.

  Opći cilj:

  Ojačati interno tržište kroz učinkovite sustave oporezivanja.

  Specifični cilj:

  Unaprijediti operacije sustava za oporezivanje kroz suradnju zemalja sudionica, nadležnih tijela, dužnosnika i vanjskih stručnjaka.

  Prihvatljive aktivnosti:

  • Kroz zajedničke aktivnosti razvijati razmjenu znanja i dobre prakse između poreznih službenika zemalja koje sudjeluju (seminari, radionice, studije, projektne grupe, jačanje kapaciteta javne uprave, ekspertni timovi i ostale podržane aktivnosti);
  • Jačanje kapaciteta u području IT (informacijske tehnologije): razvoj, održavanje, rukovanje i kontrola kvalitete EU komponenata Europskog informacijskog sustava;
  • Jačanje ljudskih kompetencija kroz zajedničke aktivnosti obučavanja kako bi se podržale potrebne profesionalne vještine i znanje vezano za oporezivanje.

  Prihvatljive zemlje:

  • Zemlje članice EU;
  • Zemlje pristupnice;
  • Zemlje kandidati i potencijalni kandidati koje imaju koristi od pretpristupne strategije, u skladu s općim načelima i uvjetima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije osnovanim u dotičnim okvirnim sporazumima, odlukama Vijeća za pridruživanje ili sličnim sporazumima;
  • Zemlje partneri Europske politike susjedstva, pod uvjetom da su te zemlje dostigle dovoljnu razinu usklađenosti zakonodavstva i administrativnih metoda kao one u Uniji.

  Implementacija:

  • Zemlje koje sudjeluju trebaju integrirati, gdje je moguće, zajednički razvijene sadržaje za obuku, uključujući module e-učenja, programe obuke i zajednički dogovorene standarde u njihovim nacionalnim programima obuke;
  • Zemlje koje sudjeluju osigurat će da njihovi dužnosnici prime početnu i kontinuiranu obuku potrebnu za stjecanje zajedničkih profesionalnih vještina i znanja u skladu s programima obuke;
  • Zemlje koje sudjeluju omogućit će lingvističku poduku potrebnu za dužnosnike kako bi osigurale dovoljnu razinu lingvističke kompetencije za sudjelovanje u programu.

  Budžet:

  234,3 milijuna eura.

  Financijski doprinos EU:

  EU stopa sufinanciranja bit će čak do 100% prihvatljivih troškova, gdje se prihvatljivi troškovi smatraju putovanja, smještaj, troškovi vezani uz organizaciju događaja i dnevnice. Ovoj se postotak primjenjuje na sve prihvatljive aktivnosti s iznimkom za ekspertne timove. Za spomenutu kategoriju godišnji programi rada odredit će primjenjivu stopu sufinanciranja kad ove aktivnosti budu zahtijevale dodjelu sredstava.

  Odgovorno tijelo:

  Opća uprava za oporezivanje i carinsku uniju Europske komisije.

  Više informacija na:

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0025:0032:hr:PDF

  03.06.2014.