HR | IT | EN

Galileo i EGNOS

 • Program Galileo podupire implementaciju i djelovanje satelitskog navigacijskog sustava. Galileo i EGNOS (Europska geostacionarna navigacijska prekrivajuća služba) vodeći su projekti Unije. U periodu od 2014. – 2020. program financirat će završnu fazu razvoja Galileo programa, fazu eksploatacije istoga i djelovanje EGNOS sustava.

  Europski navigacijski sustav EGNOS (Europska geostacionarna navigacijska prekrivajuća služba) prvi je korak ka neovisnoj satelitskoj navigaciji u Europi. Stvoren je u cilju povećanja točnosti i pouzdanosti satelitske navigacije nadopunjavajući američki GPS sustav. EGNOS čini postojeće usluge satelitske navigacije prikladnim za sigurnosne aplikacije poput navigacije u letenju i slijetanju aviona, te navigaciji brodova koji plove kroz uske kanale.

  Opći ciljevi:

  Cilj Galileo programa jest uspostaviti prvu globalnu satelitsku navigaciju i pozicionirati infrastrukturu osmišljenu posebno za građansku namjenu;

  Cilj EGNOS programa jest poboljšati kvalitetu signala iz postojećih globalnih navigacijskih satelitskih sustavi (GNSS).

  Specifični ciljevi Galileo programa:

  • Ponuditi besplatnu otvorenu uslugu (open service - OS) za korisnike koja omogućava pozicioniranje i sinkronizaciju informacija namijenjenih za aplikacije satelitske navigacije;
  • Ponuditi uslugu sigurnu za život korisnicima kojima je sigurnost važna i esencijalna. Ova usluga također ispunjava uvjete određenih sektora što se tiče kontinuiteta, dostupnosti i točnosti, te uključuje funkciju integracije upozoravajući korisnika na bilo kakav kvar u sustavu;
  • Ponuditi komercijalnu uslugu (commercial service - CS) za razvoj aplikacija za profesionalnu ili komercijalnu upotrebu koristeći se naprednim sredstvima i podacima veće dodane vrijednosti od onih dobivenih u usluzi otvorenog tipa;
  • Ponuditi javnu reguliranu uslugu (public regulated service - PRS), ograničenu autoriziranim vladinim korisnicima, za osjetljive aplikacije koje zahtijevaju visoku razinu kontinuiteta usluge. Ova usluga koristi šifrirane i snažne signale.

  Specifični ciljevi EGNOS programa:

  • Ponuditi otvorenu uslugu (open service - OS), koja je besplatna za korisnika i omogućuje pozicioniranje i sinkronizaciju informacija namijenjenih za aplikacije satelitske navigacije u područjima pokrivenim sustavom;
  • Ponuditi uslugu za diseminaciju komercijalnih podataka, EGNOS podataka (EGNOS Data Access Service - EDAS), za promociju razvoja aplikacija za profesionalno ili komercijalno korištenje uz pomoć napredne izvedbe i podataka veće dodane vrijednosti od onih koji su dobiveni kroz otvorenu uslugu;
  • Ponuditi uslugu sigurnu za život korisnicima kojima je sigurnost važna i esencijalna. Ova usluga također ispunjava uvjete određenih sektora što se tiče kontinuiteta, dostupnosti i točnosti, te uključuje poruku koja upozorava korisnika na bilo kakav kvar u sustavu iznad područja djelovanja;
  • Proširiti zemljopisnu pokrivenost ovih usluga kroz teritorij Unije, podložan tehničkim ograničenjima i međunarodnim dogovorima, drugim teritorijima svijeta a posebno područjima trećih zemalja pokrivenih „jedinstvenim europskim nebom“ (single European sky).

  Podržane aktivnosti:

  • Aktivnosti koje se tiču faze razvoja programa Galileo, uključujući aktivnosti vođenja i nadgledanja spomenute faze;
  • Aktivnosti vezane za djelovanje sustava uspostavljenim pod programom Galileo, uključujući napredne ili pripremne aktivnosti za ovu fazu;
  • Aktivnosti povezane s djelovanjem EGNOS sustava;
  • Budžet koji je Unija namijenila za programe može pokriti troškove Komisije povezane s pripremom, nadgledanjem, inspekcijom, provjerom i ocjenjivačkim aktivnostima potrebnim za njihov menadžment i implementaciju ciljeva, posebno pokrivanje troškova;
  • Studije i sastanci sa stručnjacima;
  • Informacijske i komunikacijske aktivnosti, uključujući institucionalnu komunikaciju vezanu za političke prioritete Unije tamo gdje su one direktno vezane za ciljeve ovoga programa;
  • IT tehnološke mreže, s ciljem obrade i prijenosa podataka;
  • Bilo kakva druga tehnička ili administrativna pomoć pružena Komisiji za menadžment programa.

  Prihvatljive zemlje:

  • EU i ESA (Europska svemirska agencija) članice;
  • Treće zemlje nakon odobrenja Europskoga vijeća.

  Prihvatljivi partneri:

  Unutar faze razvoja i eksploatacije programa provest će se procedura javne nabave. Za program Galileo neće biti objavljeni pozivi za dostavu prijedloga, već samo natječaji (tenders).

  Budžet:

  • 7.071,73 milijuna eura (trenutnih cijena);
  • 6.300,00 milijuna eura (cijene iz 2011. godine).

  Odgovorno tijelo:

  Opća uprava za poduzetništvo i industriju Europske komisije.

  Više informacija na ovim stranicama:

  27.03.2014.