HR | IT | EN

Garancija za mlade Europske unije: odgovor na nezaposlenost mladih

 • Države članice Europske unije trebaju mladima osigurati uspješnu tranziciju iz sustava obrazovanja u svijet rada te aktivno raditi na razvoju i provedbi programa i shema namijenjenih obrazovanju, zapošljavanju i socijalnom uključivanju mladih, naglasila je Europska komisija u godišnjem istraživanju rasta i razvoja za 2013. godinu. Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska prihvatila je Garanciju za mlade, kao ključni element poboljšanja položaja mladih na tržištu rada i osiguranja njihove budućnosti, te smanjenja rastućeg broja mladih nezaposlenih osoba.

  Paket mjera za mlade "Mladi i kreativni" Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

  Shema Garancije za mlade temelji se na preporuci da svakoj osobi mlađoj od 25 godina treba osigurati zaposlenje, naukovanje, pripravništvo ili nastavak obrazovanja u roku od četiri mjeseca po izlasku iz sustava obrazovanja, tj. završetku formalnog obrazovanja ili u slučaju nezaposlenosti. Preporuka je da se Program sastoji od suportivnih mjera i da je prilagođen nacionalnim, regionalnim i lokalnim okolnostima. Hrvatski zavod za zapošljavanje počeo je s provedbom Garancije za mlade 1. srpnja 2013. te je paket mjera za mlade „Mladi i kreativni“ dopunio s dodatnih 11 mjera prvenstveno usmjerenih na mlade do 29 godina. Mjere su usmjerene na podizanje kompetencija i pripremu mladih za zapošljavanje, a posebice jačanje i uključivanje mladih u poduzetništvo i razvoj organizacija civilnog društva kao sve značajnijeg dionika na tržištu rada. Garancija za mlade službeno počinje s provedbom u Europskoj uniji 1. siječnja 2014. godine kada će Republici Hrvatskoj biti i dostupa financijska sredstva za zapošljavanje osoba mlađih od 25 godina a dodatne mjere koje se provode financirati će se iz Europskog socijalnog fonda ESF-a i državnog proračuna.

  HZZ postao dio EURES-a, mreže javnih službi za zapošljavanje

  Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Hrvatski zavod za zapošljavanje postao je dio Europske mreže javnih službi za zapošljavanje (EURES), a time hrvatskim građanima postaje dostupna usluga posredovanja pri zapošljavanju u drugim članicama Europske unije. EURES je mreža javnih zavoda za zapošljavanje u partnerstvu s Europskom komisijom (zemlje europskog ekonomskog prostora, uz Švicarskau) pokrenuta 1993. godine kao instrument poboljšanja mobilnosti, odnosno prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage na europskom tržištu rada. Svrha je EURESA pružanje informacija, savjetovanja i usluga posredovanja (job-matching) kako za poslodavce tako i tražiteljima zaposlenja, ali i svim građanima koji smatraju da im može doprinijeti princip slobodnog kretanja ljudi.

  Više informacija o mogućnostima života i rada na području Europske unije, te Norveške, Islanda i Lihtenštajna kao i Švicarske možete pronaći na web stranici EURES mreže http://ec.europa.eu/eures/.

  Više o shemi Garancija za mlade Europske komisije na: http://www.youth-guarantee.eu/.

  07.08.2013.