HR | IT | EN

Informacija o aktivnostima Istarske županije na području međunarodne suradnje i EU integracija

Na dnevnom redu predstojeće 28. Sjednice Županijske skupštine Istarske županije koja će se održati 14. studenog 2011. godine u Pazinu je i Informacija o aktivnostima Istarske županije na području međunarodne suradnje i europskih integracija. Vijećnicima Županijske skupštine će se obratiti Oriano Otočan v.d. pročelnika Upravnog odjela za međunarodnu suradnju Istarske županije, koji će predstaviti ciljeve djelovanja u području međunarodne suradnje i europskih integracija od 2009. – 2013. te objasniti aktivnosti Istarske županije u okviru međunarodnih organizacija, njezinu bilateralnu suradnju te suradnju s istarskim iseljenicima. Zasebni dio Informacije obrađuje učešće Istarske županije u europskim programima i drugim programima međunarodne suradnje koji su dostupni za financiranje projekta u Republici Hrvatskoj; objašnjava značaj realiziranih projekata, te njihovog sustavnog evidentiranja i praćenja rada i rezultata prihvaćenih i realiziranih projekata financiranih iz EU i drugih međunarodnih izvora putem regionalne baze projekata. Pored navedenog, Informacija sadrži iscrpne podatke o aktivnostima Istarske županije na području informiranja o Europskoj uniji i euro-integracijskom procesu; kontinuiranom razvoju ljudskih resursa i jačanju apsorpcijskog kapaciteta javnog, gospodarskog i civilnog sektora za korištenje sredstava kohezijske i drugih politika EU-a, nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju putem programa edukacije; podatke o radu Ureda Istarske županije u Bruxellesu; njezinoj ulozi u osnivanju i radu Jadranske euroregije kao novog modela suradnje na Jadranu, te sudjelovanju u provedbi programa Eurodyssée Skupštine europskih regija.

Posljednji dio Informacije o aktivnostima Istarske županije na području međunarodne suradnje i europskih integracija analizira izazove rada u budućem razdoblju utemeljene na razvojnim potrebama, postavljenim ciljevima i njihovoj realizaciji, te na novim uvjetima djelovanja s brojnim razvojnim mogućnostima koje se pružaju nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine.

Datoteke vezane uz novost
  • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/Aktivnosti_na_području_EU_integracija,_studeni_2011._.pdf
  • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/EU_projekti_u_IZ_studeni_2011.ppt
  • 11.11.2011.