HR | IT | EN

Instrument suradnje za nuklearnu sigurnost

 • Instrument suradnje za nuklearnu sigurnost financira mjere potpore više razine nuklearne sigurnosti, zaštite od radijacije i primjenu učinkovite i efikasne zaštite nuklearnih materijala u trećim zemljama.

  Ciljevi:

  • Promicanje učinkovite nuklearne sigurnosne kulture i implementacija najviših standarda nuklearne sigurnosti i zaštite od radijacije;
  • Odgovorno i sigurno upravljanje potrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom, dekomisija i sanacija prijašnjih nuklearnih lokacija i instalacija;
  • Uspostavljanje okvira i metodologije za primjenu učinkovite zaštite nuklearnih materijala u trećim zemljama.

  Podržane aktivnosti:

  Promocija učinkovite nuklearne sigurnosne kulture i implementacije najviših standarda nuklearne sigurnosti i zaštite od radijacije na svim razinama, posebice kroz:

  • Kontinuiranu podršku za regulatorna tijela, organizacije tehničke podrške i pojačanje regulatornog okvira;
  • Promicanje učinkovitih regulatornih okvira, procedura i sustava kako bi se osigurala adekvatna zaštita protiv ionizirajućih radijacija iz radioaktivnih materijala;
  • Uspostavljanje učinkovitih dogovora za prevenciju nesretnih slučajeva s radiološkim posljedicama, te ublažavanje tih posljedica ukoliko do njih dođe, te također planiranje hitnih slučajeva, pripravnosti i reakcija, civilne zaštite i mjera rehabilitacije;
  • Podrška nuklearnim rukovodiocima, u iznimnim slučajevima, kod specifičnih i dobro opravdanih situacija u okviru „follow-up“ mjera sveobuhvatne sigurnosti i procjene rizika („stres testovi“).

  Odgovorno i sigurno upravljanje potrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom, dekomisija i sanacija prijašnjih nuklearnih lokacija i instalacija, posebice kroz:

  • Suradnju s trećim zemljama u području potrošenog nuklearnog goriva i upravljanja radioaktivnim otpadom (npr. prijevoz, predobrada, tretiranje, obrada, skladištenje i stavljanje na raspolaganje), uključujući razvoj specifičnih strategija i okvira za odgovorno upravljanje spomenutim potrošenim nuklearnim gorivom i radioaktivnim otpadom;
  • Razvoj i implementaciju strategija i okvira za dekomisiju postojećih instalacija za sanaciju prijašnjih nuklearnih lokacija i lokacija povezanih s rudarstvom uranijuma, te za sanaciju i upravljanje podzemnim radioaktivnim objektima i materijalima na moru;
  • Uspostavljanjem potrebnih regulatornih okvira i metodologija (uključujući nuklearne forenzičke metode) za implementaciju nuklearne zaštite, uključujući za prikladno računovodstvo i kontrole fisilnih materijala na državnoj i operaterskoj razini;
  • Mjere za promicanje međunarodne suradnje (uključujući relevantne međunarodne organizacije, posebice IAEA) u gornjim navedenim točkama, uključujući implementaciju i nadgledanje međunarodnih Konvencija i Ugovora, razmjenu informacija, jačanje kapaciteta i osposobljavanje u području nuklearne sigurnosti i istraživanja.

  Ove će mjere uključiti suštinski element prijenosa znanja u namjeri da se pojača održivost postignutih rezultata. One moraju biti implementirane kroz suradnju s vlastima trećih zemalja, nuklearnim regulatorima i njihovim organizacijama tehničke podrške, te u specifičnim slučajevima, s nuklearnim rukovodiocima. Mjere bi također trebale biti podržane iskorištavajući daljnju sinergiju s direktnim i indirektnim aktivnostima Programskog okvira EURATOM u nuklearnim istraživanjima i obukama.

  Prihvatljivi kriteriji:

  Geografsko područje instrumenta uključuje decentralizirana tijela, privatna poduzeća, nedržavne aktere kao što su nevladine organizacije ili profesionalne organizacije, fizičke osobe, zajednički istraživački centri ili EU agencije, međunarodne organizacije i financijske institucije iz trećih zemalja (s posebnim fokusom na Rusiju, Ukrajinu, Armeniju, Kazahstan, Sjevernu Afriku, ACP odnosno afričku, karipsku i pacifičku skupinu država i zemlje Latinske Amerike).

  Budžet:

  • 225,32 milijuna eura (trenutnih cijena);
  • 200,00 milijuna eura (cijene iz 2011.)

  Financijski doprinos EU:

  Pomoć je implementirana na bazi višegodišnje strategije i indikativnih programa. Financiranje može biti u formi projekta ili programa, u obliku subvencije za financiranje mjera, doprinosa koji garantiraju financiranje i nacionalna ili međunarodna sredstva, ili čak ljudski ili materijalni resursi. Financirane aktivnosti mogu biti potpuno financirane od EU ili sufinancirane s jednim ili više partnera.

  Odgovorno tijelo:

  EuropeAid.

  Više informacija:

  http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/nsci_en.htm

  http://europa.eu/legislation_summaries/development/sectoral_development_policies/l27073_en.htm

  17.06.2014.