HR | IT | EN

Instrument za povezivanje Europe

 • Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility) - CEF podržava projekte u području infrastrukture prijevoza, energije i telekomunikacija, te omogućava pripremu i implementaciju projekata zajedničkog interesa unutar okvira politike transeuropskih mreža. CEF posebice podržava implementaciju projekata ciljajući na razvoj i izgradnju nove ili nadogradnju postojeće infrastrukture.

  Opći ciljevi:

  • Pridonijeti pametnom, održivom i uključivom rastu kroz razvoj modernih i vrlo učinkovitih transeuropskih mreža iznoseći prednosti za cjelokupnu Europsku uniju u pogledu konkurentnosti i ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije unutar jedinstvenog tržišta, stvarajući okolinu koja se više vodi privatnim i javnim investicijama kombinirajući financijske instrumente i direktnu potporu Unije, te iskorištavajući sinergiju raznih sektora. Dostignuće ovog cilja mjerit će se jačinom privatnih i javnih investicija u projekte zajedničkog interesa realizirane kroz financijske instrumente u skladu s ovom Uredbom;
  • Omogućiti Uniji da postigne svoje ciljeve smanjenja emisije stakleničkih plinova za 20%, povećati energetske učinkovitosti za 20% i podići udio obnovljive energije za 20% do 2020. godine, te istovremeno osigurati veće solidarnost među državama članicama EU.

  Specifični ciljevi:

  U području prijevoza, CEF podržava projekte zajedničkog interesa slijedeći navedene ciljeve:

  • Ukloniti uska grla i premošćivanje veza koje nedostaju; one će se mjeriti brojem novih i naprednih prekograničnih veza i uklonjenih uskih grla na prometnim putevima koji su imali korist od CEF-a;
  • Osiguravajući održiv i učinkovit promet za dugoročni period, koji će biti mjeren dužinom konvencionalne željezničke mreže u EU-27 i dužinom željezničke mreže za brze vlakove;
  • Optimizirati integraciju i unutarnju povezanost prometnih modela i povećanje interoperabilnosti prijevoznih usluga. Postignuće ovoga cilja bit će mjereno brojem luka i zračnih luka koje su povezane željezničkom mrežom.

  U području energije, CEF podržava projekte zajedničkog interesa slijedeći navedene ciljeve:

  • Promicanje daljnje integracije unutarnjeg energetskog tržišta i interoperabilnosti prekogranične električne i plinske mreže, na način da ni jedna zemlja članica nije izolirana iz europske mreže, a to će biti mjereno brojem projekata koji učinkovito povezuju mreže zemalja članica i uklanjanjem uskih grla;
  • Povećavanje sigurnosti i opskrbe u Uniji, bit će mjereno razvojem sustava otpornosti i sigurnosti operativnog sustava, kao i brojem projekata koji omogućuju raznolikost opskrbnih izvora, opskrbom duplikata i puteva;
  • Doprinoseći održivom razvoju i zaštiti okoliša, osobito poticanjem integracije energije iz obnovljivih izvora u prijenosnu mrežu i razvijanja mreža ugljičnog dioksida; ovaj će cilj biti mjeren prijenosom energije iz obnovljivih izvora od stvaranja do glavnih potrošačkih centara i spremnika, te sumom CO2 emisija koji je spriječen stvaranjem projekta koji su imali koristi od CEF-a.

  U području komunikacijskih mreža CEF omogućava aktivnosti za podržavanje projekata zajedničkog interesa slijedeći navedene ciljeve:

  • Ubrzavanje razvoja brzih i ultrabrzih širokopojasnih mreža, uključujući mala i srednja poduzeća. Cilj će biti mjeren razinom širokopojasne i ultrabrze širokopojasne pokrivenosti, te brojem kućanstava opredijeljenjih za širokopojasnu vezu iznad 100 Mbps;
  • Promicanje unutarnjih veza i interoperabilnosti nacionalnog javnog online servisa i pristupa takvim mrežama. Cilj će biti mjeren u postocima građana i poduzeća koja koriste javne online usluge i dostupnost takvih servisa izvan granica.

  Kriteriji prihvatljivosti:

  • Prijedlog može podnijeti jedna ili nekoliko zemlja članica EU, međunarodne organizacije, udruženja poduzeća, javna ili privatna poduzeća ili tijela osnovana u zemljama članicama;
  • Za tu svrhu prijedlozi mogu biti podneseni od strane tijela koja nisu pravne osobe u nacionalnom primjenjivom zakonu, omogućujući da njihovi predstavnici imaju sposobnost za preuzimanje zakonskih obaveza i nude garanciju za zaštitu financijskih interesa Unije ekvivalentnu onoj pravnih osoba;
  • Prijedlozi koje podnesu fizičke osobe neće biti prihvatljivi;
  • Treće zemlje i tijela osnovana u trećim zemljama mogu sudjelovati u aktivnostima, pridonoseći projektu zajedničkog interesa, ukoliko postoji potreba za postignućem ciljeva pojedinog projekta zajedničkog interesa.

  Budžet:

  • 21.936,76 milijuna eura (trenutnih cijena);
  • 19.300,0 milijuna (cijene iz 2011.).

  Financijski doprinos EU:

  U području transporta

  • S obzirom na sredstva za studije, iznos sredstava EU neće prijeći 50% prihvatljivih troškova;
  • Iznos sredstava EU neće prijeći 20% prihvatljivih troškova s obzirom na sredstva za radove željezničkih i unutarnjih plovnih puteva; stopa financiranja može porasti do 30% za aktivnosti vezane za uska grla; stopa financiranja može porasti do 40% za aktivnosti vezane za prekogranične dijelove;
  • Unutarnja prometna povezanost luka i zračnih luka, aktivnosti za smanjenje buke željezničkog prijevoza robe obnovom postojećih vagona, kao i razvitak luka i multimodalnih platformi; iznos sredstava neće prijeći 20% prihvatljivih troškova;
  • S obzirom na sredstva za sustav upravljanja prijevoza i usluga: Sustav upravljanja europskim željezničkim prometom (ERTMS): iznos sredstava EU neće prijeći 50% prihvatljivih troškova;
  • Sustav upravljanja prometom, usluge teretnog prijevoza, sigurno parkiranje na glavnim cestama, kao i aktivnosti podržavanja razvoja „morskih autocesta“: iznos sredstava EU neće prijeći 20% prihvatljivih troškova.

  U području energije:

  • Iznos sredstava EU neće prijeći 50% prihvatljivih troškova studija i /ili radova;
  • Sufinancirajuća stopa može porasti do 80% za aktivnosti.

  U području telekomunikacija:

  • Aktivnosti u području širokopojasnih mreža: iznos sredstava EU neće prijeći 50% prihvatljivih troškova;
  • Aktivnosti u području općih usluga: iznos sredstava EU neće prijeći 75% prihvatljivih troškova;
  • Temeljne uslužne platforme bit će financirane nabavkom. U iznimnim slučajevima mogu biti financirane do 100% prihvatljivih troškova bez predrasuda naspram sufinancirajućeg načela;
  • Program podržava aktivnosti uključujući mapiranje infrastrukture, bratimljenje i tehničku pomoć: iznos sredstava EU neće prijeći 75% prihvatljivih troškova.

  Odgovorna tijela:

  • Opća uprava Europske unije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije;
  • Opća uprava za mobilnost i transport;
  • Opća uprava za energiju.

  Više informacija:

  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility

  http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=Dw17TfPGMfjrzpKn3v2SppyqVXm7Gtn7JTVg2sTWJHCJYcr2fv80!-1870944708?uri=CELEX:52011PC0665

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111019_1_en.pdf

  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/connecting-europe-facility-programme-brochure

  16.06.2014.