HR | IT | EN

INTERREG ADRION: Natječaj za radna mjesta stručnog neovisnog ocjenjivača

 • Objavljen je natječaj za stručne neovisne ocjenjivače projektnih prijedloga u okviru prvog poziva programa INTERREG V B Adriatic-Ionian (ADRION) transnacionalne suradnje.

  Talijanska regija Emilia-Romagna je Upravljačko tijelo Programa koje će posredstvom vlastite razvojne agencije ERVET SpA (Emilia- Romagna valorizzazione economica territorio) oformiti radnu skupinu stručnih neovisnih ocjenjivača. Radna skupina bit će podrška Zajedničkom tajništvu programa ADRION u procjeni projektnih prijedloga zaprimljenih u okviru prvog poziva.

  Od stručnjaka koji će biti izabrani kao dio neovisne ocjenjivačke radne skupine očekuje se stručnost i iskustvo na području prioritetnih osi Programa ADRION i specifičnih ciljeva na koje se odnose.

  Prijave se šalju na e-mail adresu: adrion_calls@ervet.it. Rok za prijavu je 13. svibnja 2016. godinu, do 13:00 sati po bolonjskom vremenu. Trajanje ugovora predviđeno je od 13.6.2016. do 30.6.2017.

  Opći uvjeti:

  - potpisivanje izjave o nepristranosti i povjerljivosti

  - životopis u EUROPASS formatu

  - pravovaljani dokument o:

  • državljanstvu zemlje članice EU
  • odrađenom vojnom/civilnom službom ukoliko su zakonom predviđene
  • uživanju punopravnih građanskih prava
  • potvrdu o nekažnjavanju

  Pored općih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

  - visoka stručna sprema

  - najmanje 5 godina profesionalnog iskustva stečenog nakon završene visoke stručne spreme na radnom mjestu povezanom sa 2 specifična cilja (pogledati na linku http://www.ervet.it/ervet/?page_id=8094)

  - dobro razumijevanje jadransko-jonskog područja suradnje i izazova koje ono predstavlja

  - dobro razumijevanje kohezijske politike i europske teritorijalne suradnje (INTERREG) s posebnim naglaskom na transnacionalnu i/ili međunarodnu suradnju

  - dokaz o stečenom iskustvu na sličnim poslovima (primjerice, procjena prijava u okviru programa koji su neposredno upravljani od strane Europske komisije ili međunarodnih programa financiranja ili sudjelovanje u primjeni bodovnog sustava i preporuke za odabir)

  - nezavisnost od projektnih partnera i/ili buduće implementacije projekta

  - tečno znanje engleskog jezika u čitanju, pisanju i govoru (najniža razina C1)

  - informatička pismenost

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, te ona koja je prevedena na barem dva jezika. Prijave koje nisu dostupne na barem još jednom stranom jeziku (pored engleskog) ili u kojima nije priložena kopija pravovaljanog identifikacijskog dokumenta, smatrat će se nepotpunima i bit će odbačene.

  29.04.2016.