HR | IT | EN

Istarska županija na forumu o Europskoj strategiji za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) u Bologni

  • Partneri projekta AdriGov, među kojima su predstavnice Istarske županije, uz članove Jadransko jonske euroregije sudjeluju 5. i 6. prosinca u Bologni na Forumu “EUSAIR - Kako se to kaže - Izgradnja makro-regionalne svijesti na Jadransko-jonskom području", koji se održava u organizaciji regije Emilia-Romagna i Regionalnog laboratorija o makroregionalnim pitanjima.

    Regionalni teritorij o makroregionalnim pitanjima konstituirali su regija Emilia-Romagna i Sveučilište u Bologni u sklopu projekta AdriGov, financiranog iz Programa IPA Adriatic CBC 2007.-2013. Glavni cilj je podignuti kvalitetu, efikasnost i efektivnost javne administracije osiguravajući aktivnu participaciju višerazinskog upravljanja EUSAIR-a (Europske strategije za Jadransko-jonsku regiju).

    Cilj Foruma je uključiti akademski svijet Jadransko-jonskog makro-regionalnog područja u proces savjetovanja EUSAIR-a te razumjeti što sveučilišta razmišljaju o strukturi i sadržaju nacrta EUSAIR Akcijskog plana. Ova inicijativa namjerava dati adekvatnu teritorijalnu dimenziju procesu stvaranja politika u EUSAIR-u i provedbi načela supsidijarnosti i demokratske participacije.

    05.12.2013.