HR | IT | EN

Istarska županija u radnoj skupini za Jadransko-jonsku strategiju

 • U Bruxellesu, u ponedjeljak 12. studenog 2012, održan je sastanak i okrugli stol radne skupine Konferencije perifernih primorskih regija Europe - CRPM o Jadransko-jonskoj strategiji. Tema susreta, kojemu je u ime Istarske županije doprinio svojim sudjelovanjem službeni predstavnik pri europskim institucijama, Dino Babić, bila je dosadašnji napredak u razvoju makroregionalnih strategija i njihova perspektiva za sljedeće programsko razdoblje te pomaci i naredno oblikovanje Jadransko-jonske strategije.

  CRPM nastoji osigurati snažnu europsku regionalnu politiku te djeluje u smjeru implementacije integrirane pomorske politike kako bi ista na učinkovitiji način doprinijela europskom gospodarskom rastu.

  Istarska županija aktivno sudjeluje u radu ove međunarodne organizacije od 2001. godine te istoj doprinosi svojim nastojanjem i radom. Štoviše, u svojstvu jednog od osnivača Jadranske Euroregije, istarski je doprinos nezanemarivog utiska te vidljivog i konkretnog djelovanja. Kongres regionalnih i lokalnih vlasti Vijeća Europe, talijanska regija Molise i Istarska županija pokrenuli su, u Puli, proces osnivanja Jadranske Euroregije koja je osnovana 30. lipnja 2006.

  Dino Babić u svojem je izlaganju predstavio aktivnosti međunarodne suradnje Istarske županije i aktivnosti u sklopu Jadranske Euroregije te naglasio kako se na skupštini iste, 22.10.2009. u Splitu, pokrenula inicijativa - Deklaracija - za donošenje Europske strategije za Jadran, zamišljena kao integrirana razvojna strategija koja uključuje sudjelovanje lokalne, regionalne, državne i europske razine vlasti, kao preduvjet za efikasnije korištenje europskih fondova.

  Istarska je županija, od 2006. do 2011. godine, koordinirala rad Jadranske euroregije te dužnost predsjednika obnašao je župan Ivan Jakovčić.

  Babić je naglasio kako Istarska županija nastoji ka jačanju Jadransko-jonske strategije i osnivanju makroregije Jadransko-jonskog područja, ali da trenutno nedostaje dosljednost europske javne politike po tom pitanju. Predstavništvo Istarske županije pri EU institucijama u Bruxellesu, aktivno sudjeluje u svim aktivnostima konglomerata trinaest regija za Jadransko-jonsku makroregiju kojeg je dvije uzastopne godine vodio u suradnji s talijanskim regijama Emilia Romagna i Marche. Ove je godine vodstvo tog konglomerata preuzela regija Abruzzo a Istarska je županija sudjelovala kao izvanredan partner.

  Eleni Marianou, glavni tajnik CRPM-a, istakla je kako Konferencija perifernih primorskih regija predlaže i podržava brzo pokretanje Jadransko-jonske makroregije te podupire njezin razvitak.

  Sastanku je nazočila i Anne Foata, zamjenica izvjestitelja Europskog parlamenta o makroregionalnim strategijama, Francois Alfonsi, koji je podnio izvješće, Europskom parlamentu, o kontroverznim karakteristikama Jadransko-jonskog područja, te predstavnica Opće uprave za regionalnu politiku Europske komisije, Fausta Corda.

  Zaključilo se kako je od osnovne važnosti da, CRPM, na strukturiran i bliži način osnaži suradnju s članovima Komisija Sredozemlja i Balkana, te s predstavnicima Općih uprava Europske komisije za regionalnu politiku i pomorstvo, kako bi se izradio efikasan “poslovni plan” za buduću makroregiju navedenog područja.

  13.11.2012.