HR | IT | EN

Istarska županija uključena u neformalnu mrežu regionalnih predstavnika u Bruxellesu

 • U Bruxellesu, pokrenuta je neformalna mreža suradnje regionalnih predstavnika u projektima na području Balkana. U mreži uključena su preko trideset predstavnika europskih regija koji sačinjavaju istu, a u radnoj grupi za lobiranje institucija surađuje uži krug predstavnika među kojima je i predstavnik Istarske županije pri Europskim institucijama, Dino Babić.

  Cilj radne grupe za lobiranje institucija je stvaranje boljih okolnosti za suradnju na projektima prekogranične suradnje, programima zajednice i povezivanju strateških projekata u makroregionalnim strategijama.

  Danas, iskustva i primjeri dobrih praksi hrvatskih regija u razvoju lokalnih i regionalnih projekata mogu biti koristini za prilagođavanje novog IPA programa za predpristupačnu pomoć za razdoblje 2014-2020, u kojemu će Hrvatska u buduće biti uključena kao zemlja članica.

  Članovi radne grupe sastali su se sa predstavnicima institucija kako bi lobirali za bolje uvjete međuregionalne suradnje u projektima budućeg programskog razdoblja 2014 - 2020, pogotovo u novom programu IPA.

  Pierre Mirel, direktor Opće uprave za proširenje Europske komisije, predstavio je ulogu lokalnih i regionalnih vlasti u procesu proširenja.

  Osvrnuo se na financijske instrumente decentralizirane suradnje, kao što su prekogranična suradnja, Twinning i TAIEX koji čine strategiju proširenja EU-a i koji pružaju tehničku i administrativnu pomoć zemljama kandidatkinjama.

  Što se tiče perspektive novog financijskog razdoblja 2014-2020, u okviru IPA fondova, pažnja treba biti usredotočena na sektorske strategije (poljoprivreda, strukturni fondovi, konkurentnost…) te je potrebno europske institucije osvjestiti o stvarnim potrebama percepirane na regionalnoj razini

  Kristian Vigenin, izvjestitelj Europskog parlamenta o Instrumentu pretpristupne pomoći - IPA, osvrnuo se na izvješće Europskog parlamenta koji naglašava veću ulogu ove institucije u raznim sektorima, među kojima je i proces proširenja.

  Istaknuo je kako izvješće ne posvećuje dovoljnu pažnju pretpristupnoj pomoći i prekograničnoj suradnji te potiče ojačanje i bolje razvijanje istih te prihvatio je prijedloge amandmana neformalne mreže regionalnih predstavnika u Bruxellesu.

  Vigenin slaže se s inicijativom neformalne mreže da bi svaka članica EU-a trebala biti u mogućnosti sudjelovati u IPA projektima sa zemljama zapadnog Balkana te da lokalne i regionalne vlasti trebaju biti efikasnije uključene u upravljanju i implementaciji IPA fondova, kako bi se na što bolji i učinkovitiji način upravljalo sredstvima EU-a nakon punopravnog članstva.

  S direktorom IPA strategije Opće uprave za proširenje Europske komisije, Gerhardom Schumann-Hitzlerom, raspravljalo se o decentralizaciji suradnje između EU i regije Balkana, o IPA uredbama te naglasila se važnost većeg sudjelovanja lokalnih i regionalnih vlasti u EU politikama i instrumentima.

  Sljedeći sastanak mreže održat će se s predstavnicima Vijeća europskih općina i gradova kako bi se razmotrile mogućnosti sudjelovanja na zajedničkim projektima proširenja.

  06.07.2012.