HR | IT | EN

Iz EU Fonda za ruralni razvoj 65 milijuna kuna za 12 istarskih projekata

 • Na nedavno okončanom natječaju iz EU Fonda za ruralni razvoj odobreno je sufinanciranje za čak 12 projekata iz Istre, ukupne vrijednosti oko 65 milijuna kuna. Riječ je o prvom natječaju za provedbu podmjere 7.2.1. "Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda" koji je bio raspisan od 5. rujna do 5. listopada 2016. godine.

  Rezultate natječaja predstavili su na konferenciji za novinare, održanoj u Gradu Buzetu, istarski župan Valter Flego, buzetski gradonačelnik Siniša Žulić, direktor Istarskog vodozaštitnog sustava - IVS Daniel Maurović, predsjednik NO IVS-a Igor Božić, direktor Istarskog vodovoda Mladen Nežić, direktor Vodovoda Pula d.o.o. Dean Starčić, te član Uprave Komunalnog poduzeća „ 6. Maj “ d.o.o. Umag Reuf Šerbečić.

  Istarskom vodozaštitnom sustavu - IVS odobreno je svih 9 kandidiranih projekata vrijednih 48,8 milijuna kuna, Vodovodu Pula jedan projekt od 6 milijuna kuna, Istarskom vodovodu Buzet jedan projekt od 2,7 milijuna kuna te Komunalnom poduzeću „ 6. Maj “ d.o.o. Umag jedan projekt vrijedan 7,1 milijun kuna.

  IVS je prijavio 9 sustava iz 9 različitih jedinica lokalne samouprave, od kojih za sedam samo kolektorsku mrežu, a za dva sustava mrežu i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Riječ je o sustavima Podmeja - Cerje - Grimalda, Ritošin Brig, Rapavel - Anžići-Smolići, Štrmac, Lindar, Loborika, Ročko Polje, Vicani i Mandalenčići.

  Ukupni iznos koji je prihvatljiv za sufinanciranje iznosi 48,8 milijuna kuna te pokriva 100% investicije.

  Komunalno poduzeće „ 6. Maj “ d.o.o. Umag prijavio je, pak, projekt „Kanalizacijski sustav naselja Livade – kanalizacijska mreža s crpnom stanicom i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda“, vrijedan 7,1 milijuna kuna. Projekt obuhvaća: izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Livade“ kapaciteta 200 + 200 ES, rekonstrukciju 188,00 m mreže, izgradnju 3.043,00 m nove kanalizacijske mreže, te izgradnju jedne crpne stanice. Istarski vodovod Buzet investirat će 2,7 milijuna kuna u vodovodni ogranak Črnica kod Buzeta, cjevovod i razvodnu mrežu po naselju Črnica ukupne dužine 1.500 m.

  Vodovod Pula dobio je sredstva za projekt" Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u naselju Valtura na području Općine Ližnjan“, u iznosu od 6.056.170,20 kn. Projektom je predviđena rekonstrukcija i izgradnja ukupno 5.556 m cjevovoda. Ukupna vrijednost projekta je 8 milijuna kuna. Provedbom projekta poboljšat će se postojeći sustav vodoopskrbe, osigurat će se kontinuirana vodoopskrba naselja, smanjiti troškovi i održavanje te broj prigovora krajnjih korisnika na pruženu uslugu vodoopskrbe. Izgradnjom dijela nove vodovodne mreže predviđene projektom stvorit će se uvjeti za prebacivanje privremenih priključaka na stalne te priključenje novih potrošača.

  20.07.2017.