HR | IT | EN

Strukturni fondovi - najava natječaja za 2015. godinu

 • Najavljujemo Vam natječaje u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, te u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. godine. Sve dodatne informacije možete pronaći na stranicama nadležnih tijela, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva poduzetništva i obrta.

  Operativni program „Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020.

  1. Program potpora za ulaganja u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i /ili usluga
  2. Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima
  3. Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih naprednih poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima, kao i poboljšanje kvalitete takvih infrastruktura i usluga
  4. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa
  5. Potpore za poticanje internacionalizacije
  6. Potpore za inovacije
  7. Potpore za razvoj poduzetničkih poslovnih vještina - ulaganja za razvoj poduzetničkih vještina putem poduzetničkih potpornih institucija

  Potpore razvoju klastera Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

  • LEADER (CLLD)
  • Mjera 6: Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poduzetništva
  • Mjera 4: Ulaganja u fizičku imovinu
  • Mjera 10: Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti
  • Mjera 11: Ekološki uzgoj
  • Mjera 7: Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
  • Mjera 5: Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

  Više informacija o samim natječajima možete pronaći u slijedećem dokumentu.

  Datoteke vezane uz novost
 • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/Natječaji_2015_-_prilog.doc
 • 20.01.2015.