HR | IT | EN

Natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli

 • Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrije u Puli raspisao je natječaj za upis na dva poslijediplomska specijalistička studija: EUROPSKE INTEGRACIJE, REGIONALNI I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ - PULA i LJUDSKI RESURSI I DRUŠTVO ZNANJA.

  Trajanje studija, na kojem se stječe 60 ECTS bodova, je dva semestra. Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija je Sveučilišni specijalist europskih integracija, regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja / sveučilišni specijalist ljudskih resursa i društva znanja (univ.spec.oec.).

  Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati:

  • osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij (300 ECTS) u polju ekonomije ili sveučilišni dodiplomski studij u polju ekonomije (upisani po studijskim programima prije akademske 2005./06. godine),
  • osobe koje su završile specijalistički diplomski studij (300 ECTS) ili stručni dodiplomski studij u trajanju od 4 godine (upisani po studijskim programima prije akademske 2005./06. godine) uz obavezu polaganja razlikovnih ispita, (dodatni uvjet za poslijediplomski specijalistički studiji “Ljudski resursi i društvo znanja” je prethodni rad u struci u trajanju od najmanje 5 godina),
  • osobe koje su završile diplomski i dodiplomski studij izvan polja ekonomije uz obavezu polaganja razlikovnih ispita;
  • postignuta prosječna ocjena od najmanje 3.5, studenti koji imaju prosječnu ocjenu manju od 3.5 trebaju priložiti dvije preporuke sveučilišnih profesora.

  Cijena studija iznosi 30 000 kn. Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresi:

  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

  Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

  Preradovićeva 1/1

  52 100 Pula

  uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski specijalistički studiji

  Prijava mora sadržavati:

  • Popunjeni obrazac prijave
  • Ovjerenu kopiju diplome dodiplomskih studija
  • Prijepis ocjena prethodnih dodiplomskih studija
  • Kopiju domovnice ili drugi adekvatan dokument za strane državljane
  • Životopis

  Natječaj je otvoren do 17. listopada 2014. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 377-068 ili putem maila: sagaber(pri)unipu.hr.

  Link na stranicu: http://oet.unipu.hr/index.php?id=1394

  22.09.2014.