HR | IT | EN

Nova edukacija Istarske županije o EU fondovima u Balama

  • Danas, 17. ožujka započela je radionica „Upravljanje projektnim ciklusom“ u Centru za EU i međunarodnu suradnju u organizaciji Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije. Radionica će trajati tri dana gdje će polaznici imati priliku proći segmente projektnog ciklusa, od ideje, razvoja te same realizacije i evaluacije projekta.

    Sudionike je pozdravio pročelnik za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije Oriano Otočan te se ukratko osvrnuo na proces korištenja EU fondova u Istarskoj županiji, od samih početaka korištenja pretpristupnih fondova do danas. Napomenuo je kako je Istarska županija najuspješnija hrvatska županija u korištenju EU sredstva u pretpristupnom razdoblju, predstavio je glavne EU programe te ukazao na važnost daljnje edukacije o EU fondovima. Nadalje, pojasnio je kako upravljanje projektnim ciklusom temelj koji služi u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, ali isto tako može se primijeniti i u drugim područjima rada.

    Prisutnima se obratio i načelnik Općine Bale, Edi Pastrovicchio koji je ukazao na važnost edukacije, pogotovo za male sredine kao što su općine kako bi što je moguće više iskoristile mogućnosti koje se trenutno pružaju iz EU. Male općine uglavnom se oslanjanju na vanjske konzultante za EU fondove. Istaknuo je da očekuju uskoro početak realizacije projekta pročistača koji bi se izvodio sredstvima IPARD programa. Načelnik je pohvalio inicijativu i aktivnosti Centra koji je doprinio oživljavanju i stavljanja u funkciju baljanskog Kaštela.

    Na radionici, organiziranoj u sklopu EU projekta AdriGov (Adriatic Governance Operational Plan) prisustvuje dvadesetak sudionika iz jedinica lokalne i regionalne samouprave, gospodarstva i udruga civilnog društva. Ovo je jedna u nizu edukacija koja ima za cilj jačanje apsorpcijskih kapaciteta i podizanja razine osposobljenosti za korištenje sredstava iz EU fondova u Istarskoj županiji gdje polaznici imaju priliku naučiti kako se pripremaju projekti za EU fondove. Do sada je Istarska županija besplatno educirala preko stotinu mladih ljudi za rad na EU fondovima od kojih je jedan dio i dobio priliku za zaposlenje i rad na EU fondovima u javnom ili privatnom sektoru.

    17.03.2014.