HR | IT | EN

Objavljen 2. poziv za dostavu projekata u okviru programa Central Europe

 • Program transnacionalne suradnje Interreg Central Europe poziva javne i privatne organizacije na dostavu prijava u okviru drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Detaljne informacije i uvjete za drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga možete pronaći u Priručniku za prijavu (“Application Manual”). Pregled već dostupnih partnerstava i projektnih ideja, objavljeni su na mrežnoj stranici http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Project_Ideas.html. Natječaj je dostupan na internet stranici: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second_call.html

  Poziv je otvoren do 23. lipnja 2016. godine, 18:00 sati, a projekti prijedlozi se predaju na engleskom jeziku isključivo preko eMS-a (https://ems.interreg-central.eu/).

  U programu transnacionalne suradnje Interreg Central Europe sudjeluju sve regije iz Austrije, Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije, osam regija iz Njemačke (Ba¬den-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach¬sen-Anhalt, Thüringen), te devet regija iz Italije (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta and Veneto).

  Preporučeni budžet projekta je u rasponu od 1 do 5 milijuna eura ukupnih troškova. Preporučeni broj partnera ne bi smio biti veći od 12. Projekt mora imati najmanje 3 financijska partnera, iz najmanje tri država.

  Opći cilj Programa transnacionalne suradnje Central Europe/Srednja Europa je financiranje međunarodnih partnerstva i najboljih transnacionalnih ideja s ciljem pronalaženja rješenja za regionalne probleme i izazove zajedničke cijeloj Srednjoj Europi u području inovacija, ekonomije s niskom razinom ugljika, okoliša, kulture i prijevoza. Prihvatljivi prijavitelji su nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, privatne institucije, uključujući privatna poduzeća koja imaju pravnu osobnost, međunarodne organizacije koje djeluju u okviru nacionalnog zakona bilo koje zemlje članice središnje Europe, ili s ograničenjima, u okviru međunarodnog zakona.

  Projektne aktivnosti moraju se odnositi na sljedeće prioritete i posebne ciljeve:

  Prioritet 1: suradnja na inovacijama kako bi Srednja Europa bila konkurentnija

  • Posebni cilj 1.1: poboljšati veze između aktera inovacijskih sistema za jačanje regionalnih kapaciteta za inovacije u središnjoj Europi;
  • Posebni cilj 1.2. – poboljšati vještine i kompetencije poduzetnika za unaprjeđenje socijalne i gospodarske inovacije u regijama središnje Europe

  Prioritet 2: suradnja na niskougljičnim strategijama u Srednjoj Europi

  • Posebni cilj 2.1: razviti i implementirati rješenja za povećanje energetske efikasnosti i upotrebe obnovljive energije javnim infrastrukturama;
  • Posebni cilj 2.2: poboljšati teritorijalne strategije za korištenje energije s niskom emisijom ugljika i politika koje podupiru ublažavanje klimatskih promjena;
  • Posebni cilj 2.3. – poboljšanje kapaciteta za planiranje mobilnosti u funkcionalnim gradskim područjima radi smanjenja emisija CO2

  Prioritet 3: suradnja vezana uz prirodne i kulturne resurse za održivi rast u Srednjoj Europi

  • Posebni cilj 3.1: poboljšanje integriranih kapaciteta upravljanja okolišem za zaštitu i održivo korištenje prirodne baštine i resursa;
  • Posebni cilj 3.2: poboljšanje kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine i resursa;
  • Posebni cilj 3.3: poboljšanje upravljanja okolišem funkcionalnih gradskih područja kako bi ih učinili boljima za živjeti

  Prioritet 4: suradnja u području prometa za bolje povezivanje u Srednjoj Europi

  • Posebni cilj 4.1: poboljšanje planiranja i koordinacije sustava regionalnog putničkog prometa za bolje povezivanje na nacionalne i europske prometne mreže;
  • Posebni cilj 4.2: poboljšati koordinaciju između sudionika teretnog prometa radi povećanja multimodalnih ekološki prihvatljivih rješenja za terete

  Maksimalni intenzitet potpore po projektu iznosi 85 posto od ukupno prihvatljivih troškova.

  27.04.2016.