HR | IT | EN

Objavljen natječaj za sudjelovanje u programu Eurodyssee u 2016. i 2017. godini

 • Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije objavio je Natječaj za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste kandidata za sudjelovanje na programu Eurodyssée za 2016. i 2017. godinu. Eurodyssée/Eurodyssey je međunarodni program razmjene mladih između regija članica Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions - AER) koji mladima u dobi od 18 do 30 godina omogućava stjecanje profesionalnog iskustva na različitim područjima djelovanja. Program traje od 3 do 6 mjeseci, a osim profesionalnog usavršavanja mladima se omogućuje i učenje ili usavršavanje stranog jezika. Više informacija o programu: www.eurodyssee.eu.

  Postupak prikupljanja prijava i provjere kandidata, te predlaganja liste kandidata provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja. Listu kandidata usvaja župan Istarske županije, a konačni odabir kandidata obavlja regija domaćin. Lista kandidata vrijedi do objave novog natječaja. Kandidat ima pravo sudjelovanja u programu Eurodyssée samo jedanput.

  Pravo podnošenja prijava na natječaj imaju slijedeće osobe:

  • koje nisu mlađe od 18 niti starije od 30 godina
  • koje imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Istarske županije
  • koje imaju završeno srednje, više ili visoko obrazovanje
  • koje poznaju jedan svjetski jezik (engleski, francuski, španjolski ili talijanski)

  Napomena: pojedine europske regije posebno uvjetuju da kandidat poznaje jezik govornog područja regije u koju se upućuje.

  Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

  • životopis (Europass obrazac na hrvatskom jeziku)
  • presliku domovnice i osobne iskaznice
  • presliku svjedodžbe o završenom srednjem ili višem obrazovanju ili presliku diplome o završenom visokom obrazovanju
  • presliku potvrde o poznavanju stranog jezika (ako je kandidat pohađao tečaj stranog jezika)
  • pismo motivacije s navodom o tome u koju bi regiju kandidat želio biti upućen na program, te na kojem području bi se želio profesionalno usavršavati (npr. turizam, informatika, kultura, mediji, prosvjeta, poljoprivreda, socijalna skrb i sl.).

  Prijave s prilozima dostavljaju se isključivo poštom u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

  ISTARSKA ŽUPANIJA

  Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove

  (za natječaj - Eurodyssée program)

  Flanatička 29

  52100 Pula

  Natječaj je otvoren od 5. do 20. studenoga 2015.

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje, putem pismenog testiranja i intervjua, radi utvrđivanja liste kandidata. Kandidati koji su prošli testiranje na prošlom natječaju nisu dužni ponavljati testiranje već je dovoljno da pošalju svoju prijavu. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Istarske županije www.istra-istria.hr

  06.11.2015.