HR | IT | EN

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“

 • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3a „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“ OPKK-a, financiranog sredstvima EFRR-a.

  Prijave na poziv zaprimaju se od 22.5. do 22.9.2017. godine.

  Cilj ovog Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

  Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom Prijavitelju iznosi 1.000.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Prijavitelju iznosi 10.000.000,00 HRK.

  Više o natječaju, kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na ovom linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1393

  28.04.2017.