HR | IT | EN

Objavljen prvi poziv programa transnacionalne suradnje Interreg ADRION 2014.-2020.

 • Program transnacionalne suradnje Interreg ADRION 2014.-2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u Jadranskoj i jonskoj regiji na dostavu prijava u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Detaljne uvjete i rokove za 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga možete pronaći u Priručniku za prijavu (“Application Manual”) uključenom u Paket za prijavitelje (“Application Package”). Paket za prijavitelje predstavlja integralni dio ove objave poziva i može se preuzeti s programske web stranice www.interregadrion.eu.

  Poziv je otvoren od 1. veljače do 25. ožujka 2016. do 17:00 (CET) te će se prijave vršiti u jednom koraku; projektni prijedlog s informacijama o opsegu projekta, ciljevima, aktivnostima, proračunu, partnerstvu te sva tražena popratna dokumentacija mora se dostaviti do naznačenog roka. Projektni prijedlozi dostavljaju se na engleskom jeziku putem elektronskog sustava za praćenje (e-MS) dostupnom na www.interregadrion.eu.

  U Programu transnacionalne suradnje Interreg Adrion sudjeluju četiri države članica Europske unije: Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija te četiri IPA države: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija. Ukupan budžet programa (bez nacionalnog sufinanciranja) iznosi 99.156.616 eura, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financirati 83.467.729 eura, a iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) 15.688.887 eura.

  Opći cilj Programa transnacionalne suradnje Interreg Adrion je putem inovativnih politika i upravljačkih procesa osnažiti europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju Programskog područja. Programski dokument (Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme) usvojen od strane Europske komisije 20. listopada 2015. godine predstavlja pravnu osnovu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

  Prihvatljivi prijavitelji su nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti, uključujući udruge koje se sastoje od jedne ili više takvih tijela javne vlasti, tijela regulirana javnim pravom, privatna tijela, uključujući i privatna poduzeća, koja ima pravnu osobnost, te međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom zakonu bilo koje države partnera koji sudjeluje u Programu.

  Projektne aktivnosti moraju se odnositi na sljedeće prioritete i posebne ciljeve:

  Prioritet 1: Inovativna i pametna regija

  • Posebni cilj 1.1: Podrška razvoju regionalnog inovacijskog sustava Jadranskog i jonskog područja.

  Prioritet 2: Održiva regija

  • Posebni cilj 2.1: Promicanje održive valorizacije i očuvanja prirodnih i kulturnih dobara kao potencijala za rast u Jadranskom i jonskom području.
  • Posebni cilj 2.2: Povećanje kapacitete transnacionalnog rješavanja ranjivosti okoliša, rascjepkanosti i očuvanja ekosustava u Jadranskom i jonskom području.

  Prioritet 3: Povezana regija

  • Posebni cilj 3.1: Povećanje kapaciteta za integrirani prijevoz i usluge mobilnosti i multimodalnosti u Jadranskom i jonskom području.

  Minimalni iznos sufinanciranja po pojedinom projektu iznosi 800.000 €, dok je maksimalni iznos 1.500.000 €. Maksimalni intenzitet potpore po projektu iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova.

  04.02.2016.