HR | IT | EN

Objavljen trajno otvoreni poziv Programa suradnje Interreg V-A SI-HR 2014.-2020.

 • Objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da je projektne prijedloge moguće neprekidno podnositi od otvaranja poziva sve dok postoje slobodna sredstva.

  Program suradnje Interreg SI-HR financira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u okviru cilja europske teritorijalne suradnje. Predmet Otvorenog poziva je sufinanciranje operacija koje učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa: promicati održivo, sigurno i rezonantno granično područje usvajajući pametne pristupe za očuvanje, mobilizaciju i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima radi dobrobiti ljudi koji žive i rade na tom području ili ga posjećuju.

  Predmet ovog Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest sufinanciranje projekata iz Europskoga fonda za regionalni razvoj koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima / investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima:

  Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa

  •  Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zašita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne bašine

  Specifiči cilj: Aktivno očvanje bašine putem održvoga turizma

  •  Investicijski prioritet 6d: Zašita i obnova biološe raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključjuć putem mrež Natura 2000 i zelene infrastrukture

  Specifiči cilj: Zašita i obnova biološe raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom

  Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupača graniča područa

   Specifiči cilj: Razvoj partnerstva javnih nadležih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačih graničih područa

  Europski fond za regionalni razvoj na raspolaganje stavlja iznos od 33.087.636,00 EUR za sufinanciranje. Sredstva su podijeljena prema prioritetnim osima na sljedeći način:

  • Prioritetna os Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa - 28.074.358,00
  • Prioritetna os Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja - 5.013.278,00

  Program može sufinancirati samo prihvatljive troškove, pri čemu Unija sufinancira sredstvima EFRR-a maksimalno 85 % od ukupno prihvatljivih troškova; barem 15 % mora se osigurati iz drugih izvora. Projekti prihvatljivi za sudjelovanje u programu su oni čiji ukupni iznos traženih sredstva EFRR-a iznosi od 100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR za prioritetnu os 2 (Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa) i od 100.000,00 EUR do 1.000.000 EUR za prioritetnu os 3 (Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja).

  Programsko područje Programa suradnje Interreg SI-HR obuhvaća sljedeće teritorijalne jedinice na razini NUTS 3 regije:

  • u Republici Sloveniji: Pomurska region, Podravska region, Savinjska region, Zasavska region, Posavska region, Jugovzhodna Slovenija region, Osrednjeslovenska region, Primorsko-notranjska region, Obalno-kraša region;
  • u Republici Hrvatskoj: Primorsko-goranska žpanija, Istarska žpanija, Grad Zagreb, Zagrebača žpanija, Krapinsko-zagorska žpanija, Varažinska žpanija, Međmurska žpanija i Karlovača žpanija.

  Projektne prijedloge zaprimljene u okviru prvog roka koji ispunjavaju sve uvjete bit će predmet razmatranja Odbora za praćenje. Prvi rok za podnošenje projektnih prijedloga je 11. ožujak 2016.

  Za opća pitanja o javnom pozivu obratite se gosp. Baškovič Tadej. Za detaljnije informacije o eMS, molimo vas, kontaktirajte +386 1 400 3409.

  18.01.2016.