HR | IT | EN

Objavljeni Nacrti Operativnih programa za razdoblje 2014.-2020.

Na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavljeni su Nacrti Operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ i „Učinkoviti ljudski resursi“ za razdoblje 2014.-2020. Operativni programi su plansko-programski dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI).

Za razdoblje 2014.-2020. godine, Hrvatska priprema dva operativna programa za provedbu kohezijske politike: • Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, ukupne indikativne alokacije od 6,881 milijardi eura i • Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ za korištenje Europskog socijalnog fonda, ukupne indikativne alokacije od 1,582 milijardi eura. Nacrti ovih dokumenata dostavljeni su Europskoj komisiji, a nakon službenih opažanja koja se daju sukladno službenom roku od tri mjeseca, uslijedit će službeni pregovori.

Više na: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=4204

18.08.2014.