HR | IT | EN

Obzor 2020 (Horizon 2020)

 • Obzor 2020 europski je program za istraživanja i inovacije, financiran u razdoblju od 2014. do 2020. godine. On objedinjuje sva prijašnja financijska sredstva (od 2007. do 2013.) namijenjena istraživanju i inovacijama koja su se provodila kroz Okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj, Program za konkurentnost i inovacije (CIP) i Europski institut za inovacije i tehnologije (EIT). Obzor 2020 omogućuje financiranje svakog pojedinog koraka inovativnog procesa, od temeljnog istraživanja do širenja proizvoda na tržište. Ovaj je program financijski instrument provedbe Inovacijske unije.

  Struktura Obzora 2020 sastoji se od tri prioriteta koji su implementirani kroz specifične programe i koji imaju određeni financijski doprinos:

  • Znanstvena izvsnost;
  • Industrijsko vodstvo;
  • Društveni izazovi.

  Opći ciljevi Obzora 2020:

  Promicanje znanstvene izvrsnosti i europskog istraživačkog sistema;

  Povećanje i podrška konkurentnosti te europsko industrijsko vodstvo;

  Pomoć u premošćivanju jaza između istraživanja i tržišta odgovarajući na glavne društvene promjene s kojima se Europa suočava.

  Naročito, prioritetom „znanstvena izvrsnost“ cilja se na podizanje razine izvrsnosti u samom temelju europske znanosti i osiguravanje stalnog dotoka vrhunskih istraživanja koja će pridonijeti još većoj dugoročnoj europskoj kompetitivnosti. Također, daje se velika podrška najboljim idejama i talentima omogućavajući im obuku i mnoge prilike za razvoj karijere, razvitak budućih i nadolazećih tehnologija te EU infrastrukture za istraživanja.

  Cilj prioriteta „industrijsko vodstvo“ jest učiniti Europu atraktivnijom za investiranje u područje istraživanja i inovacija podržavajući velike investicije u ključnim industrijskim tehnologijama, omogućavajući pristup financiranju inovativnih kompanija i projekata, ali i pružanjem podrške malim i srednjim poduzećima u području inovacija.

  Prioritet „društveni izazovi“ usmjeren je na građane Europe i van nje te pokriva aktivnosti od istraživanja do tržišta s težištem na aktivnostima vezanim za inovacije, poput pilot projekata, demonstracije, test-bedova, te podrške u javnoj nabavi i unaprijeđenju tržišta.

  Specifičan program nazvan „Nenuklearne izravne aktivnosti Zajedničkog istraživačkog centra (JRC)“ jest unutarnja znanstvena usluga Europske komisije. Njegova je misija pružiti znanstvenu i tehničku podršku stvaranju politike EU, djelujući između istraživanja, stvaranja politika i upotpunjavajući financirana istraživanja Obzora 2020.

  Specifični ciljevi

  Primarni cilj Obzora 2020 jest jačanje pozicije EU kao svjetskog lidera u znanosti, s ciljem da se Europu učini atraktivnijom lokacijom za investiranje u istraživanje i inovaciju, te da se na tržište donesu izvrsni rezultati u području istraživanja s izravnom koristi za građane, kao na primjer dostupno zdravstvo ili niska razina ugljičnog dioksida.

  Znanstvena izvrsnost – specifični ciljevi:

  • Poticanje pograničnog istraživanja kroz aktivnosti Europskog istraživačkog vijeća (ERC);
  • Jačanje istraživanja u Budućim i nadolazećim tehnologijama (FET);
  • Povećanje vještina, obuke i razvoja karijere kroz mjere Marie Sklodowska – Curie;
  • Podržavanje infrastrukture europskih istraživanja, uključujući i e-infrastrukturu.

  Industrijsko vodstvo – specifični ciljevi:

  • Povećanje stvaranja radnih mjesta;
  • Podrška inovacijama i razvoju tržišta;
  • Poticanje privatnih investiranja u području istraživanja i inovacija
  • Jačanje sudjelovanja inovativnih malih i srednjih poduzeća.

  Društveni izazovi - specifični ciljevi:

  • Poboljšanje dugoročnog zdravlja i dobrostanja;
  • Osiguranje dovoljne količine zaliha za sigurnost, zdravlje, te visoko kvalitetnu hranu i ostale organske proizvode;
  • Stvaranje tranzicije prema odanom, dostupnom i održivom energetskom sistemu;
  • Postići da europski transportni sistem bude siguran, povezan, da brine o klimi i okolišu, resursima i njihovoj učinkovitosti;
  • Dostići ekonomiju učinkovitosti vode i klimatskih promjena, održivo upravljanje prirodnim izvorima i eko sistemom, kao i održivu upotrebu i opskrbu sirovih materijala;
  • Poticanje boljeg razumijevanja Europe, pružanje riješenja i podržavanje inkluzivnih i inovativnih europskih društava.

  Podržane radnje

  Znanstvena izvrsnost – podržane radnje:

  • Europski istraživački centar (ERC) pruža velike subvencije individualnim najkvalitetnijim istraživačima koji rade u Europi;
  • Buduće i nadolazeće tehnolgije otvaraju novo polje istraživanja i inovacija;
  • Mjere Marie Curie razvijaju vještine istraživanja i inovacije kroz trening, mobilnost i razvoj karijere istraživača;
  • Financiranje je također moguće za umrežavanje prioritetnih istraživačkih infrastruktura diljem Europe.

  Indrustrijsko vodstvo – podržane radnje:

  • Razvijanje industrijskih sposobnosti u Razvojno ključnim tehnologijama (KETs) koje sadržavaju (informacijske i komunikacijske tehnologije, nanotehnologije, napredne materijale, biotehnologiju i naprednu proizvodnju i obradu);
  • Pristup rizičnim financijama (dugovi, nekretnine i specifični aspekti implementacije);
  • Inovacija u malim i srednjim poduzećima (osvještena mala i srednja poduzeća).

  Društveni izazovi – podržane radnje tiču se:

  • Zdravlja, demografskih promjena i kvalitete života;
  • Sigurnosti hrane, održive poljoprivrede, bio ekonomija, pomorstvo i istraživanja u pomorstvu;
  • Sigurne, čiste i učinkovite energije;
  • Pametnog, zelenog i integriranog prometa;
  • Inkluzivnog, inovativnog i sigurnog društva;
  • Klimatskih djelatnosti, učinkovitosti resursa i sirovina.

  Zemlje koje se mogu kvalificirati:

  • 28 EU zemlja članica;
  • Zemlje pristupnice, zemlje kandidati i potencijalni kandidati, sukladno generalnim principima, pravilima i uvjetima sudjelovanja;
  • Treće zemlje koje ispunjavaju ove kriterije:

  Vrlo sposobne u području znanosti, tehnologije i inovacija;

  Prate i sudjeluju u programima istraživanja i inovacije u EU;

  Imaju geografsku i ekonomsku povezanost s Unijom;

  Partneri koji se mogu kvalificirati

  Samostalni istraživači;

  Javna tijela;

  Privatna tijela.

  Budžet

  Sveukupni: 79 401 milijuna (trenutnih cijena); 70 200 milijuna (cijene 2011)

  Izvrsnost u znanosti: 24 441 milijuna (trenutnih cijena)

  Industrijsko vodstvo: 17 015 milijuna (trenutnih cijena)

  Društveni izazovi: 29 670 milijuna (trenutnih cijena)

  Financijski doprinos EU

  Za projekte u području istraživanja i razvoja doprinos EU može biti čak do 100% financiranja sveukupnih opravdanih troškova;

  Za inovacijske projekte do 70% troškova, s iznimkom neprofitnih legalnih tijela koja također mogu biti 100% financiranja u ovim radnjama;

  U svim slučajevima, indirektni toškovi bit će pokriveni jedinstvenom stopom (flat rate) koja iznosi 25% direktnih troškova.

  Odgovorno tijelo

  Opća Uprva Europske komisije za istraživanje i inovacije

  Linkovi i više informacija na:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0103:hr:PDF

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0173:hr:PDF

  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1133_en.htm

  24.03.2014.