HR | IT | EN

Od Radne zajednice do Saveza Alpe-Jadran – novi oblik suradnje na području Alpe-Jadrana

 • Istarski župan Valter Flego u petak, 22. studenog boravio je u Klagenfurtu, Austriji, gdje na poziv predsjednika pokrajinske vlade dr. Petera Kaisera, predsjedavajućeg Radne zajednice Alpe-Jadran, prisustvovao plenarnoj sjednici Radne zajednice Alpe-Jadran i na osnivačkoj skupštini Vijeća Alpe-Jadrana.

  Na plenarnoj sjednici, na kojoj su nazočili predsjednici regionalnih vlada, uključujući župana Flega, donesena je odluka o gašenju Radne zajednice Alpe-Jadran, kao i odluka o osnivanju nove kooperacijske mreže, Savez Alpe-Jadran. Savez Alpe-Jadran je platforma i servisna služba za međuregionalnu i transnacionalnu suradnju i podrška pri razvijanju i kandidiranju projekata za subvencijske programe Europske unije.

  Novooformljeni Savez Alpe-Jadran svim će zainteresiranim dionicama olakšati buduću suradnju u okviru projekata i iskorištavanje odgovarajućih EU programa, ali i suradnju na već dokazanim projektima, sufinanciranim iz zajedničkog proračuna, a svaka regija članica bit će svojevrsna Alpe-Jadran kontakt-točka odnosno prvi kontakt-partner. Nadalje, za svaku kooperacijsku temu jedna od članica preuzima vođenje i time preuzima ulogu tematske koordinacijske točke, kao i ulogu kontakt partnera i kontakt osobe za sve zainteresirane za projekt. Istarska Županija zadužena je za temu prekogranične suradnje, Europska politike te EU fondova.

  Savez Alpe-Jadran imat će zajednički proračun iz kojeg će se ubuduće, podupirati priprema i kandidatura projekata za EU programe. Iz zajedničkog se proračuna, planiraju sufinancirati i manji prekogranični projekti. Savez Alpe-Jadran će, osim dosadašnjem krugu članica Radne zajednice Alpe-Jadran, biti otvoren i regijama zapadnog Balkana, te potencijalnim talijanskim partnerima zbog maksimalnog iskorištavanja sinergije na dotičnim kooperacijskim prostorima. Na taj će način struktura buduće mreže privući nacionalne službe, društva i stručne saveze, ali i općine i interesne udruge.

  „Radna zajednica Alpe-Jadran osnovana je u Veneciji 1978. U 35 godina svojeg postojanja značajno je pridonijela oblikovanju potpuno nove geopolitičke slike središnje Europe. Danas su sve nacionalne države iz kojih dolaze članice Radne zajednice Alpe-Jadran dio Europske unije i imaju pristup subvencijskim programima, što je u trenutku osnivanja Radne zajednice bilo potpuno nezamislivo. Područje Alpe-Jadrana jest i ostaje „točka kristalizacije europske integracije“. Ako se želimo na najbolji mogući način pripremiti za izazove budućnosti, moramo organizirati transregionalnu i prekograničnu suradnju fleksibilnije i bez zapreka. Da bismo mogli pratiti ovu novu dinamiku odnosa, osnovali smo „Savez Alpe-Jadran“, izjavio je prilikom osnivanja istarski župan Valter Felgo.

  25.11.2013.