HR | IT | EN

Odbor regija usvojio mišljenje o “Strategiji proširenja i glavnim izazovima 2011-2012”

 • Odbor regija Europske unije tijekom Plenarne sjednice, održane 3. i 4. svibnja 2012, usvojio je mišljenje o “Strategiji proširenja i glavnim izazovima 2011-2012”. Izvjestitelj mišljenja je Stanislav Szwabski, član CIVEX komisije, koja je zadužena za građanstvo, upravljanje te institucionalne i vanjske poslove.

  U mišljenju, Odbor regija ističe kako glavni cilj europskog proširenja je unaprjeđenje mirnog razvoja teritorija i suradnje u Europi. Stoga, Europska je unija otvorena svim zemaljama koje teže pristupanju EU, poštovanju i odanosti demokratskim načelima zadovoljavajući kriterije koji su potrebni za punopravno članstvo.

  Iz ovih činjenica proizlazi kako svako je proširenje moguće samo ako je osigurana uspješna integracija zemlje kandidatkinje Europskoj uniji.

  Štoviše, Odbor regija posvećuje pažnju vitalnom značaju osnivanju i razvijanju višerazinskog upravljanja, neovisnim medijima i civilnom društvu u zemljama kandidatkinjama te potiče podržavanje građanskih sloboda i demokratskih procedura u političkom životu.

  Naglašena je i važnost formalnih procedura konzultacija između nadležnih nacionalnih te lokalnih i regionalnih vlasti, u svakoj fazi europskog procesa proširenja, kako bi se doprinijelo javnom sudjelovanju i pomoglo primjenjivanju načela supsidijarnosti te približilo građane.

  Svjesnost i saznanje lokalnih i regionalnih predstavništva, o smjernicama europske integracije, doprinosi implementaciji zakonodavstva i pomaže boljem korištenju instrumenata predpristupačne pomoći – IPA.

  Odbor regija pozdravlja s velikim zadovoljstvom potpisivanje Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, koji će biti okončan nakon završetka procedure ratifikacije.

  Odluka Europskog vijeća o priznavanju statusa zemlje kandidatkinje Srbiji, pozitivno je prihvaćeno od strane Odbora regija.

  23.07.2012.