HR | IT | EN

Održan drugi partnerski sastanak u okviru projekta MOSES

  • U Rijeci je 5. i 6. prosinca 2018. održan drugi partnerski sastanak projekta MOSES (Maritime and multimOdal transport Services based on Ea Sea-way project), sufinanciranog sredstvima Europske unije u okviru Programa Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

    Sastanku su prisustvovali predstavnici partnerskih institucija: Autonomne regije Friuli Venezia Giulia (vodećeg partnera), Regije Molise, Primorsko – goranske županije, Instituta za transport i logistiku te Istarske županije. Tijekom sastanka usvojena je odluka Upravnog odbora projekta o upućivanju zahtjeva za produženje projekta nadležnim tijelima Programa Interreg V-A Italija – Hrvatska, predstavljen je terminski plan provedbe projektnih aktivnosti te su utvrđeni predstojeći radni zadaci i obveze projektnih partnera.

    Osim prethodno navedenih aktivnosti, u okviru partnerskog sastanka održan je okrugli stol posvećen održivoj prekograničnoj prometnoj povezanosti te pružanju usluga u Jadranskom moru. U ime Istarske županije, okruglom stolu prisustvovala je v.d. pročelnice Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove, Ivana Dragišić, koja je predstavila dosadašnje projekte naše županije usmjerene na razvoj prekograničnog putničkog pomorskog prometa te predstojeće aktivnosti i planove koji će pridonijeti cjelovitom ostvarenju ciljeva predviđenih strateškim dokumentima Istarske županije u spomenutom sektoru.

    Projekt MOSES usmjeren je na promicanje održivog razvoja putničkog pomorskog prometa, poboljšanjem kvalitete i sigurnosti prijevoznih usluga te promicanjem multimodalnosti u programskom području, temeljem rezultata ostvarenih u provedbi strateškog projekta EA SEA-WAY. Njegov je ukupan proračun 1.175.085,00 eura, dok proračun Istarske županije iznosi 125.525,00 eura.

    10.12.2018.