HR | IT | EN

Održan drugi seminar za stručno usavršavanje u sklopu projekta S.I.M.P.L.E

  • U Zajednici Talijana u Rovinju 24. rujna održan je drugi seminar za stručno usavršavanje prevoditelja s jezičnom kombinacijom hrvatski/talijanski koji su zaposleni u istarskim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Seminar je organiziran od strane Agencije za potporu multijezičnosti, koju je Istarska županija utemeljila u sklopu projekta S.I.M.P.L.E. (Strengthening the Identity of Minority People Leads to Equality, http://simpleproject.eu/).

    Teme seminara su bile online pomagala za prevođenje hrvatski-talijanski te talijanski jezik između norme, uporabe i prijevoda, tema o kojoj je diskutirao profesor Stefano Ondelli sa Fakulteta modernih jezika za prevoditelje i tumače, Sveučilišta u Trstu.

    Uvodne govore su održale Zamjenice župana Viviana Benussi, te voditeljica Agencije za potporu multijezičnosti Marina Barbić-Poropat.

    25.09.2013.