HR | IT | EN

Održan Info dan o Europskom socijalnom fondu

 • Na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u ponedjeljak, 25. travnja 2016., održan je Info dan o Europskom socijalnom fondu u organizaciji županijskog Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Popunjenost mjesta u dvorani fakulteta svjedoči o velikom interesu potencijalnih hrvatskih korisnika Europskog socijalnog fonda od udruga, ustanova, tvrtki, zadruga, komora, jedinica lokalne samouprave, instituta, čija sredstva predstavljaju značajan izvor financiranja brojnih aktivnosti i projekata u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

  Predstavnici ministarstava (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, Ministarstvo kulture, Ministarstvo zdravlja te Ministarstvo turizma) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske su kroz četiri tematske cjeline: ‘Zapošljavanje’, ‘Socijalna uključenost’, ‘Obrazovanje’, ‘Dobro upravljanje’ pokušali ukazati na mogućnosti koje ESF pruža socijalnim izazovima po pitanju promicanja zapošljavanja i podrške mobilnosti radne snage, ulaganja u obrazovanje, vještina i cjeloživotnog obrazovanja, promicanja socijalne uključenosti te borbe protiv siromaštva, jačanja institucionalnih kapaciteta i učinkovitosti javne uprave.

  Uvodni govor je održao istarski župan Valter Flego koji je naglasio kako je Europski socijalni fond ogromna prilika za Istru i Hrvatsku s obzirom da se ogromna sredstva ulažu u razvoj ljudskih potencijala s krajnjim ciljem smanjenja broja nezaposlenih na Zavodima za zapošljavanje. Naglasio je da će Istarska županija i ubuduće biti odgovoran partner civilnom, javnom i privatnom sektoru u umrežavanju te pripremi projekata.

  Pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije, Patrizia Bosich, izrazila je zadovoljstvo zbog velikog interesa civilnog, javnog i privatnog sektora istaknuvši značaj zajedničkih napora i rada s ciljem učinkovitijeg informiranja svih potencijalnih korisnika strukturnih fondova. Zainteresirani će ove godine moći konkurirati na 30-tak natječaja što podrazumijeva potrebu za kvalitetnom pripremom i educiranjem korisnika. Bosich je naglasila da je u predpristupnom razdoblju od 2007. do 2013. za područje ljudskih potencijala u Istri putem raznih projekata bespovratno povučeno 2,5 milijuna eura, dodajući kako očekuje snažnije povlačenje bespovratnih sredstava u nadolazećem razdoblju.

  Upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva Helga Može Glavan navela je da ESF dobar izvor dodatnih sredstava u jačanju civilnog sektora izrazivši zadovoljstvo što Istarska županija kao osnivač Zaklade, kontinuirano potiče i promiče razvoj istog.

  O operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2015. govorio je voditelj službe za koordinaciju i programiranje pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Luka Rajčić. Istaknuo je iznos raspoloživih 1, 8 milijardi eura za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Predviđena sredstva ESF-a za Hrvatsku u razdoblju 2014.-2020. iznose 1,5 milijardi eura, a posebna alokacija Inicijative za zapošljavanje mladih za razdoblje 2014.-2015. godine iznosi 66,1 milijuna eura. Za jačanje civilnog društva predviđeno je 80 milijuna eura. Kada se alociranim sredstvima pribroji nacionalno sufinanciranje, ukupna financijska vrijednost Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iznosi oko 1,8 milijardi eura.

  Svako od prisutnih ministarstava predstavilo je najbitnije stavke u okviru pojedinih tematskih cjelina:

  • Ministarstvo rada i mirovinskog sustava predstavilo je lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja čime će se naglasak staviti na ranjive skupine te njihovo osposobljavanje kroz radionice, podizanje samopouzdanja, te na osnaživanje već postojećih i stvaranje novih društvenih poduzeća kroz unaprjeđivanje znanja i vještina zaposlenika te poticanjem razvoja novih poslovnih ideja
  • Ministarstvo socijalne politike i mladih predstavilo je strategiju integriranja marginalnih skupina na tržište rada, te njihovu zaštitu od socijalne isključenosti i siromaštva kroz razne obrazovne programe
  • Ministarstvo kulture je predstavilo strategiju osnaživanja ranjivih skupina kao što su mladi do 25 godina i starije populacije od 54 godina nadalje kroz programe razvijanja socijalnih i kreativnih vještina i znanja, posjete kulturnim događanjima, realizaciju umjetničkih projekata itd.
  • Ministarstvo zdravlja je predstavilo strategiju promocije zdravlja kroz participativno građanstvo te poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi s naglaskom na nerazvijena i deprivirana područja, te ranjive skupine
  • Ministarstvo turizma predstavilo je strategiju stručnog osposobljavanja ranjivih skupina u sektor turizma i ugostiteljstva raznolikim društvenim inovacijama
  • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta stavilo je naglasak na unaprjeđenje visokog obrazovanja te cjeloživotnih obrazovnih programa koji slijede potrebu za stručnim kadrom
  • Ured za udruge vlade Republike Hrvatske predstavio je mogućnosti koje će kroz navedeni program biti dostupne organizacijama civilnog društva, a odnose se na izobrazbu organizatora volontiranja, osposobljavanje kooordinatora volontera, promociju važnosti volontiranja za kolektivnu svijest te mentoriranje OCD-a i javnih ustanova s ciljem unapređenja kvalitete civilnog sektora

  Predstavljanje Europskog socijalnog fonda u Istri dio je projekta AdriGov (Adriatic Governance Operational Plan), sufinanciranog iz programa prekogranične suradnje IPA Adriatic, na kojemu kao partner sudjeluje županijski Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove.

  Datoteke vezane uz novost
 • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/Info_dan_ESF_-_25.04.2016.zip
 • 27.04.2016.