HR | IT | EN

Održan drugi sastanak partnera na projektu ALTERENERGY

  • Predstavnici upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije: Patrizia Bosich, Ivanka Lamot i Aleksandar Major sudjelovali su 12. i 13. srpnja u talijanskom Bariju na drugom sastanku projektnih partnera projekta Alterenergy koji se provodi u sklopu programa IPA Adriatic prekogranične suradnje 2007-2013. Osim pregleda dosadašnjeg tijeka rada na projektu i revizije dosadašnjih aktivnosti projekta, partnerima je prezentiran komunikacijski plan kojeg je izradio vodeći partner-regija Puglia. Ovim komunikacijskim planom povećat će se vidljivost i transparentnost projekta, upoznati širu javnost sa ciljevima i postignućima projekta Alterenergy, te pokazati djelovanje i mogućnosti programa IPA Adriatic prekogranične suradnje za sve zajednice Jadrana. Na sastanku je pažnja bila usmjerena i na probleme i slabosti koji su se tijekom prvog razdoblja javili kod nekih partnera, te su zajedničkim konzultacijama i dogovorima dana rješenja i planovi za budućnost projekta. Na sastanku su sudjelovali predstavnici partnera METE Albanije, talijanskih regija Puglia, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Molise, zatim Veneto agricultura, partneri iz Grčke CRES i regija Epirus, hrvatski partneri Istarska županija, Primosrko-Goranska županija, Dubrovačko-Neretvanska županija i Splitsko-Dalmatinska županija i GOLEA iz Slovenije.

    16.08.2012.