HR | IT | EN

Održana konferencija „Uloga Garancije za mlade u implementaciji strukturnih fondova 2014-2020“

 • U Campobassu je u petak, 28. studenog 2014. održana međunarodna konferencija na temu „Uloga Garancije za mlade u implementaciji strukturnih fondova 2014 - 2020“ u organizaciji regije Molise, putem EU projekta AdriGov, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Istarske županije koja je partner na projektu. Projekt AdriGov sufinanciran je u okviru Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007. – 2013.

  Na međunarodnoj konferenciji prikazana je situacija sa zapošljavanjem mladih u EU prezentirajući trenutačne trendove i praktične informacije za implementaciju Garancije za mlade i povezanost iste sa strukturnim i investicijskim fondovima EU-a.

  Konferenciji su prisustvovali predstavnici institucija gdje su prezentirali svoja iskustva u politikama koje se tiču zapošljavanja mladih kroz dva panela – Postizanje lakšeg prijelaza iz obrazovnog sektora na tržište rada i Primjeri dobre prakse. Za Istarsku županiju primjere dobre prakse u civilnom sektoru predstavio je Andrej Pevec, stručni suradnik u Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

  Garancija za mlade označava skup mjera koje imaju za cilj rješavanje problema nezaposlenosti mladih. Cilj Garancije je da sve mlade osobe unutar četiri mjeseca od završetka školovanja ili gubitka prethodnog zaposlenja, dobiju kvalitetnu i konkretnu ponudu. Kvalitetna ponuda podrazumijeva ponudu za posao, praksu, pripravništvo ili za nastavak obrazovanja te mora biti prilagođena pojedinačnim potrebama i situaciji.

  Trenutno, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava predstavlja mjere za poticanje zapošljavanja mladih u 11 gradova diljem Hrvatske, uključujući i Pulu (13. siječnja 2015.), a zainteresirani poslodavci i nezaposlene osobe na tim predstavljanjima moći će saznati novosti vezane uz mjere aktivne politike zapošljavanja koje se provode u sklopu Garancije za mlade.

  Više o tome na sljedećem linku: http://www.mrms.hr/predstavljanje-mjera-za-poticanje-zaposljavanja-mladih/

  01.12.2014.