HR | IT | EN

U Balama održana radionica „EU fondovi u praksi“

  • U sklopu provedbe EU projekta AdriGov, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije organizirao je radionicu „EU fondovi u praksi“, koja se održala 25. travnja 2014. godine u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Balama. Na radionici su predstavljeni načini rada vezani uz međunarodnu suradnju, pripremu i kandidiranje projekata te realizirani projekti iz različitih oblasti kao primjeri dobre prakse. Ivana Dragišić, viša stručna suradnica za međunarodne projekte iz UO za međunarodnu suradnju i EU poslove Istarske županije prezentirala je cjelokupni presjek rada Istarske županije po pitanju EU fondova i projekt „Revitalizacije Završja“. Vedrana Grozdanić, stručna suradnica u Istarskoj razvojnoj agenciji prezentirala je projekte METRIS - Centar za istraživanje materijala Istarske županije i METRIS PLUS iz oblasti istraživanja i razvoja, a Andrej Pevec, koordinator za međunarodnu suradnju u Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije prezentirao je projekte ACE i THINK EU koji razvijaju civilno društvo. Roberta Katačić, viša savjetnica za zdravstvo u UO za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije prezentirala je projekt prevencije kardiovaskularnih bolesti LOVE YOUR HEART, Jasenka Kapuralin, voditeljica razvojnih programa iz Agencije za ruralni razvoj Istre predstavila je projekt revitalizacije istarskog boškarina KEY-Q, dok je Dino Babić, viši stručni suradnik za međunarodne projekte za rad u inozemstvu iz UO za međunarodnu suradnju i EU poslove Istarske županije prezentirao rad ureda u Briselu te projekt informiranja građana putem novih tehnologija SEED.

    Cjelokupna edukacija imala je za cilj ojačati ljudske potencijale u Istri u upravljanju lokalnim i regionalnim razvojem kroz EU fondove te unaprijediti znanje vezano uz EU fondove i kreiranje EU projekata.

    29.04.2014.