HR | IT | EN

Održana radionica “Provedba EU projekata – financije i administracija” - projekt AdriGov

  • U ponedjeljak, 19.listopada 2015. u Centru za EU i međunarodnu suradnju Istarske županije u sklopu projekta AdriGov , održana je jednodnevna radionica pod nazivom „Provedba EU projekata – financije i administracija". Radionica se provodi u sklopu ciklusa radionica pod nazivom „EU LAB – Europski laboratorij – priprema i upravljanje EU projektima“.

    Polaznici radionice, njih ukupno trideset i troje , imali su priliku upoznati se sa procesom upravljanja projektom i rizicima, administrativnim procedurama, izvještavanjem, upravljanjem proračunom projekta te procedurom javnih nabava u projektu.

    U sklopu ovog ciklusa radionica održati će se još četiri besplatne radionice u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Balama namijenjene javnom, civilnom i privatnom sektoru, s ciljem jačanja ljudskih potencijala u Istri u upravljanju lokalnim i regionalnim razvojem kroz EU fondove.

    Informacije o sljedećim radionicama i prijave na iste biti će objavljene na web stranici www.istra-europa.eu.

    19.10.2015.