HR | IT | EN

Oriano Otočan u Tirani na konferenciji o decentraliziranoj suradnji Francuske i Balkana

  • U Tirani je 24. i 25. listopada održana druga godišnja konferencija „Decentralizirana suradnja Francuske i Balkana“, u organizaciji Veleposlanstva Francuske u Albaniji, francuskog Ministarstva vanjskih poslova i udruge AFCCRE, francuske članice Vijeća europskih općina i županija (CEMR). Na susretu je sudjelovao Oriano Otočan, pročelnik za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije, ujedno i predsjednik Asocijacije agencija lokalne demokracije (ALDA).

    Na panel diskusiji „Poboljšanje lokalnog upravljanja pomoću građanske participacije – razvoj lokalne demokracije“ Otočan je predstavio aktivnosti ALDA-e, metodologiju rada Agencija lokalne demokracije te njihov poseban doprinos u razvoju lokalne demokracije u Jugoistočnoj Europi. Predstavio je iskustvo Istarske županije u kojoj djeluje Agencija lokalne demokracije u Brtonigli. Ujedno je prezentirao rad Istarske županije te naglasio potrebu za većom decentralizacijom, koja doprinosi većoj odgovornosti u donošenju odluka te mogućnosti lakšeg utjecaja građana na lokalne poslove. U diskusiji su, između ostalih, sudjelovali i zamjenik gradonačelnika Pariza Pierre Schapira te ministar lokalne samouprave Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije Tahir Hani.

    Cilj konferencije održane u Tirani je postizanje dinamične regionalne integracije putem okupljanja lokalnih i regionalnih političara iz Francuske i balkanskih zemalja - Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Kosova, Crne Gore i Srbije. Francuska decentralizirana suradnja putem Ministarstva vanjskih poslova financira brojne razvojne projekte na jugoistoku Europe te je cilj konferencije ujedno razviti partnerstvo i doprinijeti razvoju novih projekata.

    28.10.2013.