HR | IT | EN

Oriano Otočan izabran za predsjednika Asocijacije Agencija Lokalne Demokracije

 • Dana 7. i 8. lipnja 2012. godine u Udinama u Italiji održala se godišnja Skupština Asocijacije Agencija Lokalne Demokracije na kojoj je Oriano Otočan, v.d. pročelnika Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije kao predstavnik Istarske županije izabran za Predsjednika te važne europske asocijacije.

  Predsjednik predstavlja i zastupa ALDA-u te promovira njezinu viziju i ciljeve. Osim predsjednika izabrano je i novo Upravno vijeće koje definira strategiju razvoja te institucije. Istarska županija kao član aktivno sudjeluje već dugi niz godina te je važno istaknuti kako će se sudjelovanjem u najvišem tijelu ALDA-e lakše ostvarivati realizacija EU projekata, te djelotvornije razmjenjivati i potvrđivati pozitivna iskustva Istarske županije u lokalnom razvoju, zaštiti manjiskih i drugih ljudskih prava te razvoju aktivnog građanstva.

  S tim ciljem na konferenciji koja je organizirana nakon skupštine sudjelovao je kao govornik i istarski župan Ivan Jakovčić. Jakovčić je govorio o ulozi Istarske županije u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji te o važnosti građenja demokracije po principu supsidijarnosti odnosno prema bottom-up pristupu što se u Istri konstantno primjenjuje. Stoga je i Istarska županija prepoznata kao leader regija u zaštiti dvojezičnosti, manjinskih i drugih temeljnih ljudskih prava.

  Asocijacija Agencija Lokalne Demokracije je međunarodna nevladina organizacija posvećena promicanju dobrog upravljanja i sudjelovanja građana na lokalnoj razini. ALDA je posebno fokusirana na aktivnosti koje olakšavaju suradnju između lokalnih vlasti i civilnog društva.

  Osnovana je 1999 na inicijativu Vijeća Europe, Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti s ciljem da koordinira i podrži mrežu Agencija Lokalne demokracije koje su osnovana u ranim 1990tim.

  Trenutno broji preko 150 partnera i članova diljem Europe. Posebnost ALDA-e i 12 Agencija Lokalne Demokracije na području jugoistočne Europe i Južnog Kavkaza čini njezina mreža koja ujedinjuje lokalne i regionalne vlasti, lokalne i međunarodne nevladine udruge te razne europske mreže kao i pojedince koji zajedno djeluju u razvoju lokalne demokracije i decentralizirane suradnje.

  08.06.2012.