HR | IT | EN

Oriano Otočan sudjelovao na konferenciji Odbora regija u Bruxellesu

  • Odbor regija EU-e je u Bruxellesu 9. i 10. travnja 2013. organizirao konferenciju na temu «Decentralizirana suradnja u svrhu razvoja» što predstavlja jedinstvenu priliku lokalnim i regionalnim vlastima te predstavnicima institucija EU-e i zemalja u razvoju da razmjene svoja iskustva. Konferencija je prilika za otvaranje novih političkih dijaloga te za prenašanje primjera dosadašnje dobre prakse, s obzirom da su se okupili predstavnici regionalnih i lokalnih vlasti iz cijelog svijeta.

    Oriano Otočan, koji na konferenciji predstavljao Istarsku županiju i Asocijaciju Agencija Lokalne Demokracije (ALDA) govorio je na dvije tematske sjednice : 9.4. na sjednici «Decentralizirana suradnja» te 10.4. na okruglom stolu «Zapadni Balkan i pridruživanje EU-i: doprinos decentralizirane suradnje». Otočan je govorio o iskustvima međunarodne suradnje i rada na međunarodnim projektima u Istarskoj županiji te na koji način su doprinijeli regionalnom razvoju te procesu prilagodbe ulasku u EU-u. Istaknuo je da je u Istarskoj županiji u predpristupnom razdoblju uspješno kandidirano preko 300 projekta koji Istri donose oko 106 milijuna eura. U javnom sektoru Istarske županije radi 50 stručnjaka za EU fondove a ukupno je programe edukacije pohađalo 100-tinjak polaznika. Naglasio je važnost nastavka širenja EU-e te važnost suradnje koja se temelji na međunarodnim izvorima financiranja radi doprinosa lokalnom razvoju. Projekti decentralizirane suradnje pridonose transferu novih znanja, razvoju ljudskih kapaciteta, primjeni novih uspješnih ideja te bržem lokalnom razvoju. U svojstvu predsjednika ALDA-e naglasio je važnost decentralizacije u smislu demokratizacije donošenja odluka te pozitivna iskustva decentralizirane suradnje u procesu demokratizacije društvenih procesa. U sklopu konferencije održano je i više susreta s potencijalnim partnerima za razvojne međunarodne projekte.

    Manifestacija Odbora regija je osmišljena da se kroz plenearnu sjednicu i više tematskih okruglih stolova, sa predstavnicima raznih organizacija i agencija koje djeluju u svrhu lokalnog i regionalnog razvoja, izlože aktualni problemi na koje se najčešće nailazi, da se predstave, prenesu ili pak usvoje dobri primjeri suradnje, lokalnog razvoja, i suradnje lokalnih vlasti i udruga civilnoga društva u razvojnim projektima. U radu konferencije sudjelovali su predstavnici brojnih europskih i svjetskih međunarodnih organizacija, regionalnih i lokalnih vlasti, nevladinih udruga i razvojnih organizacija.

    10.04.2013.