HR | IT | EN

Oriano Otočan u Jeruzalemu na konferenciji o prenošenju iskustava europske prekogranične suradnje

  • Pročelnik za međunarodnu suradnju i europske integracije Oriano Otočan predstavio je Istarsku županiju na konferenciji „Jerusalem open City - European Cross Border Cooperation“, koja se u Jeruzalemu održala od 12. do 14. studenog.

    Na međunarodnom skupu gdje je Istarska županija pozvana zbog postignutih rezultata kao regija izvan EU-a, Otočan je predstavio rad Istarske županije na područjima međunarodne suradnje, europskih programa, prekograničnih projekata, poštivanja ljudskih i manjinskih prava te europske instrumente za suradnju. Konferencija je okupila veliki broj stručnjaka koji se bave razvojem suradnje na lokalnoj i regionalnoj razini, s ciljem prijenosa europskih iskustava u prekograničnoj i teritorijalnoj suradnji na područje grada Jeruzalema i zajednica koje u njemu žive. Sudionici su bili predstavnici brojnih europskih regionalnih organizacija i stručnjaci koji se bave prekograničnom suradnjom, zatim predstavnici izraelskih lokalnih i nacionalnih vlasti te predstavnici palestinskih i izraelskih organizacija koje se zalažu za prevladavanje postojećih barijera i snažniju društvenu integraciju građana Jeruzalema s ciljem postizanja trajnog mira te održivog i ujednačenog razvoja.

    Konferencija je organizirana zajedničkom suradnjom izraelskih i palestinskih organizacija - The Sasha Center for Strategic Studies – Hebrow University i International Peace Cooperation Center, Europske komisije i Skupštine europskih graničnih regija (AEBR).

    15.11.2012.