HR | IT | EN

Otvoren javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata za 2017.

 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu. Sredstva Korisniku izravno dodjeljuje MRRFEU kao bespovratna sredstva u skladu s pravilima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda i to isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika).

  Prihvatljivi korisnici sredstava su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u okviru ovog javnog poziva je 150.000.000,00 kuna.

  Zahtjevi za dodjelu sredstava zaprimati će se od 20. ožujka 2017. do iskorištenja sredstava planiranih za 2017. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2017.

  Detaljnije o pozivu i sva potrebna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

  20.03.2017.