HR | IT | EN

Periklo 2020

 • Periklo 2020 program je razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja. Namijenjen je vlastima, bankama i ostalima uključenima u sprječavanje krivotvorenja eura za zemlje u Eurozoni i van nje. Cilj programa jest veća zaštita europskih novčanica i kovanica u Europi i van nje, osiguravajući da mjere protiv krivotvorenja u cijeloj EU imaju ekvivalentan utjecaj uz poštivanje različitih nacionalnih tradicija i poboljšavanje suradnje između vlasti.

  Opći cilj:

  Cilj programa jest spriječiti i suzbiti krivotvorenje novaca i prijevaru čime će porasti konkurentnost europske ekonomije i osigurat će se održivost javnih financija.

  Specifični ciljevi:

  Zaštititi novčanice i kovanice eura od krivotvorenja i prijevare podržavanjem i dopunjavanjem mjera koje su poduzele zemlje članice, te pomoći nacionalnim i europskim vlastima da razviju blisku međusobnu suradnju i suradnju s Europskom komisijom, uključujući treće zemlje i međunarodne organizacije.

  Prihvatljivi partneri:

  • nacionalne agencije za provedbu zakona, nacionalne centralne banke, sudske vlasti u javnom sektoru;
  • poslovne banke, mjenjačnice i subjekti koji posluju novcem u privatnom sektoru.

  Implementacija:

  Tehnička, znanstvena i operativna podrška kroz Program Periklo 2020 ostvaruje se kroz dva oblika:

  • Potpora – sufinanciranje za specifične projekte predložene od strane relevantnih nacionalnih tijela kao odgovor na pozive na dostavu prijedloga;
  • Projekti inicirani od strane Komisije (Europski ured za borbu protiv prijevara - OLAF) – transnacionalne konferencije, osposobljavanje i radionice, u zemljama članicama EU i van nje.

  Budžet:

  1 milijun eura na godinu (predloženi budžet).

  Financijski doprinos EU:

  Maksimalni postotak EU sufinanciranja: 90%.

  Odgovorno tijelo:

  Europski ured za borbu protiv prijevara - OLAF.

  Više informacija potražite na:

  http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_hr.htm

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0913:FIN:EN:PDF

  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1561_en.htm

  21.05.2014.