HR | IT | EN

Petodnevna edukacija u sklopu projekta POPEYE

 • Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije organizira petodnevnu edukaciju u sklopu projekta POPEYE - "Promoting Organic Production, Enhancing Youth Employment". Edukacija će se sastojati od:

  • Dvodnevnog seminara na teme: lokalni okolišni problemi i rješenja, ruralni održivi razvoj, pripremanje strategija oglašavanja na temu održivog ruralnog razvoja;
  • Trodnevne ICT radionice na teme: izrada i kreiranje web stranica te korištenje programa za digitalno mapiranje pomoću kojih će se mapirati ekološki proizvođači u Istri.

  Programi koji će se koristiti su WordPress program za uređivanje web stranica i MapsMarker za digitalno mapiranje.

  Istarska županija traži 40 mladih osoba između 15 i 25 godina koje su informatički pismene, govore engleski jezik, žive na području Istarske županije, imaju afiniteta prema ekološkoj poljoprivredi te su voljne sudjelovati na radionicama projekta POPEYE. Radionica će se održati na Fakultetu za ekonomiju i turizam Dr. Mijo Mirković u dvorani 402 (nova zgrada) na adresi Preradovićeva 1, Pula, I. kat:

  16.09. - 17.09.2013 od 10 – 18 sati

  18.09 - 20.09.2013 od 16 – 20 sati

  Radionice su za sve sudionike besplatne te će nakon njihovog završetka biti odabrano 10 sudionika zainteresiranih za sudjelovanje u aktivnostima projekta. Aktivnosti koje su predviđene nakon završenih edukacija su: posjete proizvođačima eko proizvoda u Istri, rad na konkretnom primjeru web stranice, sudjelovanje na javnoj tribini na temu aktivnog građanstva s posebnom pozornošću na održivi ruralni razvoj te studijsko putovanje u Strasbourg na završnu konferenciju projekta „POPEYE“.

  Molimo sve zainteresirane osobe koje udovoljavaju gore navedenim uvjetima da pošalju svoje prijave, koje moraju sadržavati: ime i prezime, poznavanje engleskog jezika (broj godina) te kratke podatke o obrazovanju. Prijave se šalju najkasnije do 11. rujna 2013. na sljedeću e-mail adresu: ivanka.lamot@istra-istria.hr

  21.08.2013.